Aktualności
Szkoły wyższe
05 Maja
Opublikowano: 2020-05-05

Kaliska PWSZ z prawem doktoryzowania w kolejnej dyscyplinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu otrzymała prawo nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Jak jedyna z PWSZ-ów ma takie uprawnienia w dwóch dyscyplinach. 

We wrześniu ub. roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów odmówiła przyznania Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu prawa do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Miesiąc później rektor kaliskiej uczelni, prof. Andrzej Wojtyła odwołał się od tej decyzji i wnioskował o ponowne rozpatrzenie.

Jednym z argumentów, podnoszonych przez Komisję, był brak opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie  kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – mówi rektor uczelni prof. Andrzej Wojtyła. – Składając wniosek nie dysponowaliśmy Uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, lecz jedynie raportem z wizytacji tejże Komisji i uznaliśmy, iż proponowana ocena przez Komisję będzie brana pod uwagę – dodaje.

Uczelnia uzupełniła dokumentację i dodatkowo przesłała opinię prawną Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, która jednoznacznie wskazuje, że brak oceny parametrycznej nie stanowi przeszkody, by uczelnia posiadała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego.

– Z takim przypadkiem mamy do czynienia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Wskazaliśmy również, że mamy potencjał naukowy i zasługujemy na takie uprawnienia. Jak widać nasze odwołanie było skuteczne i dzisiaj możemy wspólnie świętować kolejny ogromny sukces uczelni – nie kryje radości prof. Wojtyła.

Kaliska uczelnia jest jedyną w Polsce Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, która posiada prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dwóch dyscyplinach. W maju zeszłego roku otrzymała prawo nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

źródło: PWSZ w Kaliszu

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Wiesław 05.05.2020 16:07

    Serdecznie gratuluję-cieszy to bardzo że pomimo problemów udało się !!! Vivat ! Academia !!!