Aktualności
Szkoły wyższe
19 Maja
Fot. Romuald M. Soldek
Opublikowano: 2022-05-19

Kandydaci do fotela rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Pięcioro kandydatów wystartuje w zaplanowanych na 6 czerwca wyborach rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród pretendentów jest dotychczasowy sternik uczelni – prof. Przemysław Wiszewski.

Ostateczną listę ubiegających się o fotel rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ogłoszono 18 maja. Ponieważ Rada Uczelni nie zdecydowała się wskazać swojego kandydata (argumenty przedstawiono w uchwale z 13 maja), grono pretendentów tworzą jedynie zgłoszeni przez elektorów w posiedzeniu indykacyjnym, które odbyło się 9 maja. Spośród wyłonionej wówczas piętnastki, pięć osób wyraziło zgodę na kandydowanie. Wszyscy oświadczyli, że  spełniają wymagania dla rektora określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i statucie UWr. W wyborach wystartują zatem:

  • prof. dr hab. Gościwit Malinowski – dyrektor Instytutu Konfucjusza UWr i zastępca dyrektora Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym;
  • dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr – prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych;
  • prof. dr hab. Robert Olkiewicz – dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr;
  • prof. dr hab. Robert Wieczorek – z-ca dyrektora Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych;
  • prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – dotychczasowy rektor UWr.

Dodajmy, że podczas posiedzenia indykacyjnego najwięcej głosów (67) otrzymał prof. Robert Olkiewicz. Wybory rektora odbędą się 6 czerwca. Natomiast trzy dni wcześniej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr zaplanowano debatę wyborczą.

Przypomnijmy, że przedterminowe wybory stały się konieczne po tym, jak w marcu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek stwierdził wygaśnięcie mandatu prof. Przemysława Wiszewskiego. Rektorowi zarzucono, że w 2020 roku bez zgody Rady Uczelni wykonał trzy umowy cywilnoprawne, za które otrzymał wynagrodzenie. Prof. Wiszewski uznał decyzję ministra za wadliwą prawnie oraz „głęboko szkodliwą społecznie”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)