Aktualności
Szkoły wyższe
24 Marca
Opublikowano: 2020-03-24

Kandydat na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz został wskazany przez Radę Uczelni jako kandydat w wyborach na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kadencję 2020–2024.

Według terminarza czynności wyborczych elekcję zaplanowano na 7 kwietnia. Nie może w niej wziąć udziału obecny rektor, prof. dr hab. Jan Pikul, który wprawdzie kieruje uczelnią dopiero pierwszą kadencję, ale przekroczył już ustawowy limit wieku (rocznik 1949). Rada Uczelni wskazała na kandydata prof. Krzysztofa Szoszkiewicza, obecnego prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

W swoim programie wyborczym zapowiada wprowadzenie decentralizacji finansów, zwiększenie transparentności działań zarządczych i wprowadzenie finansowych dodatków motywacyjnych. Jego celem jest też poprawa wizerunku uczelni, aby była postrzegana jako nowoczesna, realizująca innowacyjne badania, dobrze wyposażona i uznana na świecie.

– Niestabilna sytuacja w nauce wymaga podjęcia działań, które w większym stopniu by nas uniezależniły i uodporniły na wprowadzane zmiany, co można osiągnąć poprzez zwiększenie ilości pozyskiwanych środków ze źródeł zewnętrznych, szczególnie międzynarodowych oraz ustabilizowanie liczby studentów – napisał na swojej stronie internetowej.

W roku 1995 uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w dziedzinie łąkarstwa, a w 2004 – doktora habilitowanego nauk rolniczych w dziedzinie kształtowania środowiska. W 2011 roku otrzymał nominację profesorską. Do 2017 roku kierował Katedrą Ekologii i Ochrony Środowiska. W swoich badaniach zajmuje się ekologią i ochroną środowiska, bioindykacją ekosystemów wodnych, oceną hydromorfologiczną rzek, roślinnością ekosystemów wodnych, podmokłych i łąkowych, a także fitosocjologią i bioróżnorodnością.

Ma na koncie 274 publikacje, w tym m.in. 111 artykułów naukowych w czasopismach recenzowanych, 7 książek i monografii, 1 rozprawę naukową, 20 rozdziałów w monografiach, 29 artykułów popularnonaukowych. Indeks Hirscha – 16, łączna liczba cytowań – 1170.

Jest członkiem International Association for Vegetation Sciences, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, International Association for Ecology INTECOL, Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, International Society of Limnology SIL oraz European Centre for River Restoration ECRR.

MK, źródło: www.kszoszk.pl

Dyskusja (0 komentarzy)