Aktualności
Szkoły wyższe
05 Października
Opublikowano: 2020-10-05

Katedra Badawcza im. Luisa Lindleya Cintry przy UMCS

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstała nowa katedra badawcza, nosząca imię portugalskiego lingwisty Luisa Lindleya Cintry.

Katedrę powołano 28 września na mocy porozumienia o współpracy z Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, Portugal. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspieranie badań naukowych prowadzonych w obszarze lingwistyki języka portugalskiego. Dyrektorem katedry została prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, wieloletnia dyrektor Centrum Języka Portugalskiego, działającego przy UMCS w Lublinie.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że Katedra Badawcza Lindleya Cintry powstała właśnie tutaj, przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie od 2005 roku prężnie działa jedyne Centrum Języka Portugalskiego w Polsce. Powołanie katedry wydaje się więc logiczną kontynuacją działań mających na celu promocję języka portugalskiego, co jest głównym celem Instytutu Camõesa i pochodzi z obopólnej chęci prowadzenia bardziej pogłębionych i zaawansowanych badań w zakresie lingwistyki języka portugalskiego, dokładnie tak, jak robił to Lindley Cintra – mówi Luís Cabaço, Ambasador Portugalii w Polsce.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni przez portugalski rząd za pośrednictwem Instytutu Camõesa. Powołanie tej katedry będzie niezwykle cennym wsparciem dla działalności naukowej Katedry Portugalistyki w zakresie lingwistyki języka portugalskiego. Niewątpliwie, pozwoli nam także zachęcić większą liczbę studentów do rozpoczęcia badań w tym obszarze – dodaje prof. Barbara Hlibowicka-Węglarz, dyrektor Centrum Języka Portugalskiego Camões przy UMCS, kierownik Katedry Portugalistyki.

Luís Filipe Lindley Cintra, od którego pochodzi nazwa katedry, był jednym z najważniejszych portugalskich lingwistów. Cała jego działalność naukowa rozwijała się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Lizbońskiego, gdzie ukończył filologię romańską i obronił doktorat. Prowadził tam także całą działalność dydaktyczną: od asystenta (1950–1960) do profesora nadzwyczajnego (1960–1962) i profesora zwyczajnego (od 1962 aż do śmierci). Był twórcą Katedry Lingwistyki Ogólnej i Romańskiej na FLUL i reformatorem Centrum Studiów Filologicznych. Jako badacz mało uwagi poświęcał teorii, wolał skupić się na analizie danych. Należał do zespołów lingwistycznych zbierających materiały do ​Atlasu Językowego Półwyspu Iberyjskiego [Atlas Linguístico da Península Ibérica]. W tym celu podróżował po prowincjach Portugalii, co otworzyło przed nim nowe ścieżki poszukiwań, takie jak dialektologia i etnografia. Wśród jego zainteresowań można wskazać dwie główne dziedziny: pochodzenie języka portugalskiego i miejsce języka portugalskiego wśród języków świata.

źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)