Aktualności
Szkoły wyższe
19 Października
Opublikowano: 2017-10-19

Kategorie naukowe WSIiZ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych za lata 2013-2016. Jednostki WSIiZ wzięły udział w ocenie dobrowolnie i jej wyniki potwierdzają ich dobry poziom naukowy.

Oceny dokonał Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, który przyznał odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów: osiągnięcia naukowe i twórcze; potencjał naukowy; praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej; pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Na podstawie oceny jednostkom nadana została jedna z czterech kategorii naukowych: A+ – poziom wiodący, A – poziom bardzo dobry, B – poziom zadowalający, C – poziom niezadowalający.

Wszystkie wydziały: Administracji i Nauk Społecznych, Informatyki Stosowanej oraz Medyczny uzyskały kategorię B.

Szybka analiza pokazuje jednak, że w kryterium oceny obejmującym osiągnięcia naukowe, jakimi są publikacje (liczba i jakość publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, a także monografii), na każdym z wydziałów uczelnia uzyskała ocenę przekraczającą wartość oceny dla jednostek referencyjnych z kategorii A.

– Kategoria naukowa przyznana poszczególnym wydziałom WSIiZ potwierdza stały i zrównoważony rozwój naukowy naszej uczelni oraz skuteczność prowadzonej przez nas polityki naukowej i kadrowej.  Uzyskane kategorie cieszą tym bardziej, że konkurencja międzyuczelniana w obszarze naukowym w ostatnich latach bardzo się zdynamizowała – aby uzyskać kategorię B w bieżącej ocenie parametrycznej konieczne było uzyskanie niemal dwukrotnie wyższych wartości niż w ocenie przeprowadzanej w 2013 r. Nie mam również wątpliwości, że dobra ocena naukowa WSIiZ przekłada się na jakość studiów, które oferujemy w naszej uczelni – podkreśla prof.  nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prorektor ds. nauki WSIiZ.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny parametrycznej polskich uczelni można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf

Monika Lewicka-Bułatek

Dyskusja (0 komentarzy)