Aktualności
Szkoły wyższe
20 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-20

Kierunek lekarski na UKSW

15 czerwca Sejm znowelizował ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, umożliwia ona powołania na tej uczelni kierunku lekarskiego w nowo utworzonym Collegium Medicum.

Do tej pory UKSW mógł kształcić oraz prowadzić badania naukowe jedynie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji, inspirowanym przez grupę posłów PIS, czytamy: „Biorąc pod uwagę znaczący niedobór kadr medycznych w Polsce, kształcenie lekarzy na Uniwersytecie przyczyni się do chociażby częściowego zniwelowania tego problemu”.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, aby otworzyć kierunek ogólnoakademicki, uczelnia m.in. musi wcześniej prowadzić taki sam kierunek praktyczny, co jednak na UKSW nie miało miejsca. Dlatego posłowie projektodawcy, w projekcie nowelizacji zaproponowali wyłączenie tego wymogu.

Wzbudziło to u zrozumiałe zastrzeżenia wielu posłów opozycji. Inicjatorzy nowelizacji przekonywali, że jest to formalna przeszkoda, błąd legislacyjny, który w nowej Ustawie 2.0 zostanie usunięty

JK

(Źródło: PAP)

Dyskusja (0 komentarzy)