Aktualności
Szkoły wyższe
06 Października
Opublikowano: 2017-10-06

Kierunek psychologia na Uniwersytecie Gdańskim z oceną wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Psychologia, magisterski kierunek prowadzony w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jest to ocena wyjątkowa i rzadko przyznawana – spośród 39 magisterskich kierunków psychologii w Polsce tylko 3 uzyskały ocenę wyróżniającą. To już czwarta wyróżniająca ocena PKA dla Uniwersytetu Gdańskiego, poprzednie otrzymały kierunek biotechnologia, a także Wydział Oceanografii i Geografii oraz Wydział Chemii (oceny instytucjonalne).

Aby uzyskać wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek musi spełniać ponadstandardowe wymagania dotyczące kształcenia. – Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim stanie się kierunkiem jeszcze lepiej rozpoznawalnym zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Dzięki temu staniemy się jeszcze atrakcyjniejszym partnerem dla uczelni ze świata zarówno w procesie pozyskiwania grantów, jak i szeroko rozumianego umiędzynarodowienia procesu kształcenia – podkreśla prof. Mariola Bidzan, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oferuje możliwość kształcenia na kierunku psychologia z możliwością wyboru spośród 7 ścieżek specjalizacyjnych (psychologia kliniczna, psychologia dzieci i młodzieży, psychologia organizacji, zarządzania i marketingu, patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna, psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju, psychologia rodziny oraz psychologia sportu). W ofercie są również unikatowe specjalności: neuropsychobiologia, psychologia pracy i biznesu oraz psychoseksuologia, na które są prowadzone bezpośrednie rekrutacje. Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, jako jeden z dwóch instytutów psychologii w Polsce, ma zgodę Ministerstwa Zdrowia na działanie Ośrodka Akredytacyjnego i realizację specjalizacji podyplomowej z psychologii klinicznej.

Pracownicy Instytutu to naukowcy, ale i aktywnie działający praktycy zarówno w zakresie psychologii klinicznej, psychoterapii, jak i psychologii biznesu, psychologii międzykulturowej, edukacyjnej i psychologii sportu. Pracodawcy w regionie Pomorza współpracują aktywnie z gronem naukowo-dydaktycznym, dzięki czemu możliwe jest szybkie reagowanie na potrzeby rynku pracy.

Badacze pozyskują liczne granty Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także granty międzynarodowe. W Instytucie Psychologii prowadzone są szkoły letnie i program wymiany Living Bridge z Izraelem, a także liczne studia podyplomowe, w tym SP Stosowana Analiza Zachowania, które posiadają certyfikat The Board Certified Behavior Analyst. Jednostka wydaje również dwa międzynarodowe czasopisma: ‘Current Issues in Personality Psychology’ oraz ‘Health Psychology Report’.

Światowy poziom prowadzonych badań naukowych i kształcenia możliwy jest dzięki znakomitej kadrze oraz nowoczesnej infrastrukturze. Instytut Psychologii mieści się w gmachu Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii, który został oddany do użytku w 2008 roku. W budynku znajdują się m.in. nowoczesne audytoria, sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne, obserwacyjne i terapeutyczne (z lustrami weneckimi), metod psychoregulacji oraz laboratoria: Diagnostyki Psychologicznej, Badań Psychomotorycznych, Badań Psychoneurofizjologicznych.

W latach ubiegłych Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą kierunkowi biotechnologia (2011) oraz Wydziałowi Oceanografii i Geografii (2012) i Wydziałowi Chemii (2015) – oceny instytucjonalne. Ocena wyróżniająca przyznawana jest na 8 lat. Wcześniej, w roku 2004 ocenę wyróżniającą uzyskał również kierunek oceanografia.

Więcej informacji o ocenach PKA znajduje się na stronie: http://www.pka.edu.pl/rodzaje-ocen/

Monika Rogo

Dyskusja (0 komentarzy)