Aktualności
Opublikowano: 2017-08-24

Kierunek z certyfikatem

Prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej program magisterskich studiów Clean Fossil and Alternative Fuels Energy otrzymał certyfikat jakości (EIT label) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Będący agendą Unii Europejskiej Instytut wyróżnia najlepsze programy studiów, których merytoryczna zawartość musi stać na najwyższym poziomie oraz opierać się na współczesnym modelu kształcenia, zawierającym w sobie elementy innowacyjności, przedsiębiorczości, kreatywności oraz modelowania kompetencji zarządczych. Sama procedura certyfikacji składa się z kilku etapów. Po pierwsze, uczelnia musi dokładnie opisać zarówno sposób funkcjonowania programu, jak też zobrazować system zapewnienia jakości czy wreszcie przywołać opinie zewnętrznych instytucji dotyczące jakości kształcenia. Oceniający eksperci weryfikują następnie sposób wypełniania zaleceń EIT w obszarze gwarancji osiągania przez studentów dodatkowych efektów edukacyjnych, które ujmowane są przez Unię Europejską w formie EIT OLOs (Overarching Learning Outcomes). Ostateczną akceptację szkoła wyższa uzyskuje po przesłuchaniu przez ekspertów delegowanych przez EIT osób, które były odpowiedzialne w strukturach uczelni za realizację programu.

Otrzymany po spełnieniu niezbędnych warunków certyfikat potwierdza, że wdrażany program powstał i jest prowadzony w zgodzie z najlepszymi europejskimi kanonami obowiązującymi w obszarze kształcenia na poziomie studiów magisterskich.

az

(źródło: polsl.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)