Aktualności
Szkoły wyższe
18 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-18

Kierunki studiów na UMCS z certyfikatem „Studia z przyszłością”

Podczas III edycji Konkursu i Programu Akredytacji „Studia z przyszłością” wyróżniono aż pięć kierunków studiów oraz specjalności prowadzonych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikaty „Studia z przyszłością” otrzymały: Architektura informacji – studia I stopnia realizowane na Wydziale Humanistycznym, Filozofia i etyka – studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Filozofii i Socjologii, Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej – specjalność na studiach I stopnia oraz Technologie fotoniczne i światłowodowe – specjalność na studiach II stopnia realizowane na Wydziale Chemii oraz Gospodarka Przestrzenna – inżynierskie studia I stopnia prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Dodatkowo Gospodarka przestrzenna, która jest pierwszym powstałym na UMCS kierunkiem inżynierskim oraz Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej uzyskały certyfikat nadzwyczajny „Lider jakości kształcenia”.

Program „Studia z przyszłością” to wspólny projekt akredytacyjny Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencji PRC. Służy on wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i wartościowych kierunków kształcenia na polskich uczelniach, cechujących się wysoką jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu ukierunkowanym na rynek pracy.

O przyznaniu certyfikatów decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym. Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie: www.studiazprzyszloscia.pl.

Katarzyna Kozielewicz

Dyskusja (0 komentarzy)