Aktualności
Szkoły wyższe
25 Marca
Źródło: UMCS
Opublikowano: 2019-03-25

Kierunki UMCS z certyfikatem „Studia z przyszłością”

Podczas IV edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z przyszłością” wyróżniono kolejne kierunki studiów prowadzone na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Certyfikaty Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego otrzymały kierunki realizowane przez Wydział Humanistyczny UMCS: technologie cyfrowe w animacji kultury (studia I stopnia) oraz iingwistyka stosowana (studia I oraz II stopnia).

Dodatkowo technologie cyfrowe w animacji kultury uzyskały certyfikat nadzwyczajny „Laur Innowacji”. Jest to wyróżnienie specjalne, które otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej oraz technologii wspierających proces dydaktyczny. Kierunek znalazł się tym samym w gronie piętnastu najlepszych w Polsce kierunków wyróżnionych w tej edycji programu.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakością realizowanych programów oraz zgodnością z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.studiazprzyszloscia.pl

Katarzyna Skałecka

Dyskusja (0 komentarzy)