Aktualności
Szkoły wyższe
25 Kwietnia
Źródło: www.studiazprzyszloscia.pl
Opublikowano: 2017-04-25

Kierunki UMCS z certyfikatem „Studia z przyszłością”

W II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC, wyróżniono aż dwa kierunki prowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Chemia Kryminalistyczna, specjalność na studiach I stopnia prowadzonych na Wydziale Chemii, otrzymała certyfikaty „Studia z Przyszłością” oraz „Lider Jakości Kształcenia”. Agrochemia, studia I stopnia prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach, otrzymały certyfikaty „Studia z przyszłością 2017” oraz „Laur innowacji”.

Znak jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które opierają swoje programy na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji. O przyznaniu znaków decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Śląskim. W Komisji zasiadają także przedstawiciele środowiska gospodarczego oraz reprezentanci Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje: http://www.studiazprzyszloscia.pl/glowna

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)