Aktualności
Szkoły wyższe
04 Września
Fot. Filip Kacalski
Opublikowano: 2017-09-04

Kolejna inwestycja w Kampusie Piastów US

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk, 24 sierpnia podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę dotyczącą udzielenia uczelni dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego budynku nr 6 w Kampusie Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40B w Szczecinie – dla potrzeb Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia”.

Wartość projektu dotycząca przebudowy budynku Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia wynosi 15 488 000 zł. Projekt będzie finansowany z dotacji, którą ustalono na łączną kwotę 11 438 000 zł, natomiast wkład własny uczelni w realizowaną inwestycję wyniesie 4 050 000 zł. Uczelnia otrzyma pieniądze z MNiSW w trzech transzach: 1 mln zł jeszcze w 2017 roku, 4 mln – w przyszłym roku i 6 mln 438 zł w 2019 roku.

Prace remontowe przy al. Piastów rozpoczną się jeszcze w 2017 roku i potrwają do roku 2019. Zakres prac obejmie całkowitą przebudowę obiektu, położone zostaną nowe instalacje teletechniczne, informatyczne, oświetleniowe i audiowizualne, zmodernizowane zostaną wnętrza oraz zakupione zostanie nowe wyposażenie. W trakcie przebudowy studenci Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia będą korzystali z sal wykładowych innych wydziałów uczelni.

Julia Poświatowska

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~DOBRZE POINFORMOWANY 08.09.2017 19:26

    OCZYWIŚCIE MĄDRZY LUDZIE WIEDZĄ ŻE TO NIE ZASŁUGA TERAŹNIEJSZEGO KANCLERZA - TEN POTRAFI TYLKO PSUĆ. WNIOSEK ZREDAGOWAŁA I PODPISAŁA Z POPRZEDNIĄ EKIPĄ POPRZEDNIA V-CE KANCLERZ. PRZYSZŁA "DOBRA"ZMIANA