Aktualności
Szkoły wyższe
19 Maja
Źródło: www.magna-charta.org
Opublikowano: 2021-05-19

Kolejna polska uczelnia podpisała Magna Charta Universitatum

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dołączył do sygnatariuszy Magna Charta Universitatum. Jest 29. polską uczelnią, która podpisała ten dokument.  

Podpisanie deklaracji o przystąpieniu do Magna Charta Universitatum 2020 przez rektor prof. dr hab. Annę Wypych-Gawrońską poprzedzone zostało podjęciem uchwały Senatu UJD, na mocy której podstawowe zasady zawarte w dokumencie stanowią podstawę działania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Tym samym uczelnia dołączyła do grona 904 uniwersytetów z 88 państw utożsamiających się z ideami głoszonymi przez Magna Charta Universitatum w zakresie autonomii uczelni, niezależności badań naukowych i kształcenia wolnego od wszelkich wpływów politycznych i uwarunkowań ekonomicznych oraz odrzucenia nietolerancji.

Magna Charta Universitatum 2020 to zaktualizowana wersja dokumentu, który pierwotnie został podpisany przez 388 rektorów uczelni z całego świata w dniu 18 września 1988 r., w 900-lecie Uniwersytetu Bolońskiego, najstarszego w Europie. Zawiera zasady wolności akademickiej i autonomii uczelni jako wytyczne dla dobrego zarządzania i samostanowienia uniwersytetów w przyszłości. Zaktualizowany dokument podkreśla wzmocnienie roli uniwersytetów w działaniach na rzecz ochrony planety, promowania zdrowia, jakości życia i wiedzy na całym świecie.

Nad przestrzeganiem zasad zawartych w Magna Charta Universitatum czuwa Magna Charta Observatory – organizacja działająca na rzecz poszanowania i ochrony fundamentalnych wartości akademickich. W styczniu członkiem Rady Zarządzającej MCO został dr hab. Marcin Pałys, prof. UW. Na czele Rady stoi prof. Francesco Ubertini, rektor Uniwersytetu Bolońskiego. Obserwatorium zostało założone w 1988 roku przez Uniwersytet Boloński i Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów.

MK, źródło: UHP

Dyskusja (0 komentarzy)