Aktualności
Szkoły wyższe
20 Września
Opublikowano: 2017-09-20

Kolejne miliony na kształcenie studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

Ponad 3 mln 300 tys. zł to wartość kolejnych unijnych projektów, z których skorzystają studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Uczelnia otrzymała pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na trzy projekty. Dwa o wartości 2,5 mln obejmują płatne staże dla studentów. Pozostałe pieniądze przeznaczone będą na rozwój Akademickiego Biura Karier. Są to kolejne unijne fundusze pozyskane przez uczelnię w tym roku. Łącznie na podnoszenie kompetencji i staże dla studentów WSPiA otrzymała ponad 9 mln zł.

Warto zaznaczyć, że NCBiR przyznało WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej najwyższe dofinansowanie spośród uczelni niepublicznych działających na Podkarpaciu. – To nie jedyna ważna informacja. Możemy także pochwalić się tym, że nasz projekt pt. „Inkubator Kariery” znalazł się wśród 33 uczelnianych projektów z całej Polski. Nasz wniosek jest jednym z najwyżej ocenionych i zajmuje drugie miejsce. Co bardzo ważne projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 900 tys. zł i jest to najwyższa dotacja spośród wszystkich złożonych wniosków w konkursie na rozwój Akademickich Biur Karier – wylicza Przemysław Pawlak, rzecznik prasowy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

2,5 mln zł na staże dla studentów

Dofinansowanie na dwa projekty o wartości prawie 2,5 mln zł pochodzi z konkursu „Studiujesz? Praktykuj”. Jest to najwyższa dotacja spośród niepublicznych uczelni na Podkarpaciu. Całość pieniędzy przeznaczona zostanie na płatne staże dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Do 2020 roku skorzysta z nich około 30% studentów. Każdy z uczestników projektu zostanie wysłany na trzymiesięczny płatny staż w firmie lub instytucji odpowiadającej profilowi jego studiów. Przez cały okres stażu student otrzyma stypendium w wysokości ponad 6 tys. zł. Uczelnia pokryje także koszty zakwaterowania osobom, które będą realizować staż poza miejscem zamieszkania.

Nowoczesne Biuro Karier

Kolejny projekt warty ponad 900 tys. zł dotyczy rozwoju Akademickiego Biura Karier. Realizowany będzie od początku 2018 i potrwa dwa lata. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez studentów wszystkich kierunków studiów w WSPiA. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu studenci i absolwenci skorzystają m.in. ze wsparcia doradców zawodowych, którzy pomogą w rozwijaniu ich umiejętności zawodowe. Projekt zakłada także organizacje spotkań z pracodawcami dotyczących np. pracy w służbach mundurowych, urzędach i w zawodach prawniczych. Studenci będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych w klinikach Administracji, Przedsiębiorczości i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ważnym elementem jest również „Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości WSPiA” dzięki, której studenci będą poznawać m.in. metod poszukiwania pracy i rekrutacji, sposoby zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz kreowania pomysłu na biznes. Z unijnych pieniędzy skorzystają także pracowników Akademickiego Biura Karier WSPiA, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach podnoszących ich kompetencje. W realizacji projektu uczelnia będzie współpracować z urzędami pracy oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców organizując m.in. Akademickie Targi Pracy.

WSPiA – lider w pozyskiwaniu funduszy Unijnych

Projekty z konkursu „Studiujesz? Praktykuj!” oraz „Akademickie Biura Karier” to kolejne przedsięwzięcia podnoszące kompetencje studentów, które zrealizuje WSPiA. Wcześniej na dodatkowe zajęcia dla swoich studentów uczelnia pozyskała ponad 4,6 mln zł. Dzięki temu łącznie do 2020 roku uczelnia przeznaczy na podnoszenie kompetencji i staże dla studentów ponad 9 mln zł.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)