Aktualności
Szkoły wyższe
18 Września
Fot. Twitter/MNiSW
Opublikowano: 2019-09-18

Kolejne szkoły wyższe podpisały Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

We wtorek w Krakowie przedstawiciele 58 szkół wyższych podpisali Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W imieniu swoich placówek zobowiązali się tym samym  do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa.

Celem Deklaracji jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Stanowi ona dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Deklaracja skierowana jest do wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych kształcących na różnorodnych kierunkach oraz do jednostek poszukujących inspiracji dla usprawniania systemów rozwoju uczelni w kierunku spełnienia najwyższych standardów zarządzania stosowanych przez wiodące międzynarodowe ośrodki akademickie. Deklaracja została zainicjowana w 2017 roku. Podpisy złożyły pod nią wówczas 23 uczelnie. We wtorek 17 września, podczas drugiego dnia Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki w Krakowie, dokument sygnowało 58 kolejnych szkół.

Deklaracja zawiera 12 zasad, którymi powinny kierować się uczelnie w kierunku spełnienia najwyższych standardów zarządzania, bardziej efektywnego gospodarowania zasobami, rozwoju kadry akademickiej oraz budowaniu prestiżu uczeni, jako generatora wiedzy i kreatora nowych idei. Mowa jest m.in. o upowszechnianiu idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowaniu praw człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia, prowadzeniu działalności w taki sposób, by minimalizować negatywny wpływ aktywności realizowanych przez społeczność akademicką oraz jej interesariuszy na środowisko przyrodnicze we wszelkich jego wymiarach, dbaniu o ład organizacyjny uczelni, kierowaniu się zasadami etyki i odpowiedzialności w procesie nauczania i prowadzenia badań naukowych dla zapewniania interesariuszom optymalnych warunków do korzystania z wiedzy, kapitału intelektualnego i dorobku uczelni.

Podczas wtorkowego spotkania w Krakowie minister Jarosław Gowin podkreślał rolę szerzenia świadomości nauki i jej popularyzowania w społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci. Na konferencji przypomniano m.in. o Uniwersytecie Młodego Odkrywcy – programie adresowanym do dzieci i młodzieży, dzięki któremu mogą one uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na uczelniach lub w instytutach badawczych. Ministerstwo i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dwóch edycjach przeznaczyły na ten cel 54,5 mln, dofinansowując łącznie 220 projektów.

MK, źródło: PAP

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

 

Dyskusja (0 komentarzy)