Aktualności
Szkoły wyższe
28 Sierpnia
Źródło: www.ath.bielsko.pl
Opublikowano: 2023-08-28

Kolejne uczelnie zmieniają swoje nazwy

Uniwersytet Bielsko-Bialski, Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego i Uniwersytet w Siedlcach – to nowe nazwy uczelni, które w wyniku ostatniej ewaluacji mogły starać się o status tzw. uniwersytetu bezprzymiotnikowego.

Przypomnijmy, że nazwa „uniwersytet” jest zastrzeżona dla uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A lub B+ w co najmniej sześciu dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zawierających się w co najmniej trzech dziedzinach nauki lub sztuki. Wyniki ostatniej ewaluacji, obejmującej lata 2017–2021, pozwoliły części uczelni na zmianę szyldu.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poddała ocenie jakości działalności naukowej 10 dyscyplin. Najlepiej wypadło językoznawstwo (kategoria A). Ponadto: informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria lądowa, geodezja i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; literaturoznawstwo; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki o zdrowiu oraz pedagogika otrzymały kategorię B+. W efekcie uczelnia od 1 września stanie się Uniwersytetem Bielsko-Bialskim.

Uniwersytetowi Technologiczno-Humanistycznemu im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu przyznano w ewaluacji 9 kategorii B+ (automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; ekonomia i finanse; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa, geodezja i transport; inżynieria mechaniczna; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne; pedagogika; sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki). Uczelnia także skorzystała z prawa zmiany statusu i od najbliższego piątku będzie używała nazwy: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego.

Z kolei od października swój szyld zmieni Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Po ewaluacji, w której uzyskano 10 kategorii B+ (historia; literaturoznawstwo; matematyka; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki o zdrowiu; pedagogika; rolnictwo i ogrodnictwo) oraz 3 kategorie B (zootechnika i rybactwo; informatyka; językoznawstwo), będzie Uniwersytetem w Siedlcach.

Jak już wcześniej informowaliśmy, do grona uniwersytetów klasycznych dołączają także m.in. Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie i Uniwersytet Ignatianum.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Bogdan 29.08.2023 08:27

    W każdej wsi WSI co dwie wsie WSP. A teraz uniwersytety