Aktualności
Szkoły wyższe
10 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-10

Kolejne uprawnienia habilitacyjne Wydziału Humanistycznego UKW

Z końcem minionego roku Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otrzymał pozytywną decyzję Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego), pozwalającą uczelni na nadawanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Po historii i językoznawstwie, są to już trzecie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, jakie posiada Wydział Humanistyczny UKW.

Sławek Łaniecki

Dyskusja (0 komentarzy)