Aktualności
Szkoły wyższe
11 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-11

Kolejne wydziały Uniwersytetu SWPS z uprawnieniami doktorskimi w psychologii

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała dwóm wydziałom Uniwersytetu SWPS w Poznaniu i Katowicach uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie psychologia. Tym samym wszystkie wydziały Uniwersytetu SWPS, które prowadzą studia psychologiczne, zdobyły uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Uniwersytet SWPS w Poznaniu wypromował do tej pory ponad 800 absolwentów, m.in. specjalistów w zakresie psychologii klinicznej, sądowej, wspierania rozwoju dzieci i młodzieży czy zdrowia psychicznego i somatycznego. Poza psychologią, prowadzi również studia z prawa i wzornictwa. W 2016 roku Wydział otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorującej jakość kształcenia w całym kraju. Doceniono wówczas założenia programowe studiów psychologicznych prowadzonych na Wydziale oraz poziom kadry naukowo-dydaktycznej. Studenci psychologii współpracują z wybitnymi naukowcami, takimi jak prof. John Nezlek (amerykański psycholog społeczny), prof. Anna Zalewska (ekspert w dziedzinie psychologii jakości życia), prof. Teresa Rzepa (zajmuje się psychologią społeczną i zdrowia) oraz prof. Szymon Draheim (prowadzi badania z pogranicza psychologii emocji i osobowości).

Wydział Zamiejscowy w Katowicach prowadzi studia na kierunkach: psychologia i psychokryminalistyka (jedyny kierunek w Polsce). Wypromował blisko 1400 absolwentów, m.in. specjalistów w zakresie psychologii klinicznej człowieka dorosłego, dzieci i młodzieży, sądowej, biznesu. Jako jedyny wydział psychologii w województwie śląskim otrzymał kategorię A w ocenie parametrycznej dokonywanej przez MNiSW. Wyróżniono współpracę wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym, działania na rzecz społeczności lokalnej oraz udział przedstawicieli firm i instytucji w procesie udoskonalania programów nauczania. Studenci uczą się od specjalistów, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową. Zajęcia prowadzą m.in. prof. Augustyn Bańka (badacz wpływu środowiska na człowieka), prof. Józef Krzysztof Gierowski (specjalista psychiatrii i prawa), dr hab. Danuta Rode (ekspert w dziedzinie psychologii klinicznej i sądowej), dr hab. Anna Brytek-Matera (ekspert w zakresie zaburzeń odżywiania), dr Bogdan Lach (psycholog śledczy, profiler), oraz dr Beata Kozak (trener i coach, pracująca dla międzynarodowych korporacji), dr Anna Hełka (psycholog biznesu), dr Damian Grabowski (psycholog pracy), dr hab. Agata Chudzicka-Czupała (specjalistka w zakresie psychologii pracy i organizacji oraz psycholog społeczny).

Uniwersytet SWPS posiada obecnie 4 uprawnienia habilitacyjne oraz 9 uprawnień doktorskich. Uczelnia nadaje stopień doktora habilitowanego nauk społecznych i humanistycznych z psychologii (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwa (w Warszawie), a od 2018 roku także z prawa (w Warszawie). Uprawnienia doktorskie przyznawane są w 5 dyscyplinach: psychologii (w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach), kulturoznawstwie (w Warszawie), socjologii (w Warszawie), literaturoznawstwie (w Warszawie).

Źródło: SWPS

 

Dyskusja (0 komentarzy)