Aktualności
Szkoły wyższe
25 Maja
Źródło: www.magna-charta.org
Opublikowano: 2021-05-25

Kolejni polscy sygnatariusze Magna Charta Universitatum

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Warszawski Uniwersytet Medyczny dołączyły do sygnatariuszy Magna Charta Universitatum. Tym samym pod dokumentem podpisało się już 31 polskich uczelni. 

Uchwałę o przystąpieniu do Magna Charta Universitatum 2020, czyli tzw. Wielkiej Karty Swobód Akademickich, Senat UWM podjął 26 lutego br. Deklarację o przystąpieniu prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM, podpisał 30 kwietnia. Dwa dni wcześniej swój podpis złożył także prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM.

Obie uczelnie dołączyły tym samym do grona ponad 900 uniwersytetów z 88 państw utożsamiających się z ideami zawartymi w Magna Charta Universitatum w zakresie autonomii uczelni, niezależności badań naukowych i kształcenia wolnego od wszelkich wpływów politycznych i uwarunkowań ekonomicznych oraz odrzucenia nietolerancji. W czerwcu odbędzie się oficjalna 32. Ceremonia Jubileuszowa Magna Charta Universitatum. Jej hasło przewodnie to: „Wartości i obowiązki uczelni w odniesieniu do nadchodzących wyzwań”.

Magna Charta Universitatum 2020 to zaktualizowana wersja dokumentu, który pierwotnie został podpisany przez 388 rektorów uczelni z całego świata 18 września 1988 r., w 900-lecie Uniwersytetu Bolońskiego, najstarszego w Europie. Zawiera zasady wolności akademickiej i autonomii uczelni jako wytyczne dla dobrego zarządzania i samostanowienia uniwersytetów w przyszłości. Zaktualizowany dokument podkreśla wzmocnienie roli uniwersytetów w działaniach na rzecz ochrony planety, promowania zdrowia, jakości życia i wiedzy na całym świecie.

Nad przestrzeganiem zasad zawartych w Magna Charta Universitatum czuwa Magna Charta Observatory – organizacja działająca na rzecz poszanowania i ochrony fundamentalnych wartości akademickich. W styczniu br. członkiem Rady Zarządzającej MCO został dr hab. Marcin Pałys, prof. UW. Na czele rady stoi prof. Francesco Ubertini, rektor Uniwersytetu Bolońskiego. Obserwatorium zostało założone w 1988 roku przez Uniwersytet Boloński i Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)