Aktualności
Szkoły wyższe
05 Września
Fot. Aneta Rembisz
Opublikowano: 2018-09-05

Kolejny etap strategii rozwoju Podkarpackiego Centrum Innowacji

Politechnika Rzeszowska podpisała umowę o współpracy z Podkarpackim Centrum Innowacji. Współpraca będzie realizowana przez wspólne prowadzenie projektów badawczych, a także prowadzenie badań dla przedsiębiorców. Umowa zakłada również wspólne działania dla rozwijania przestrzeni kreatywnej ProtoLab, która będzie pomagała rozwijać przedsiębiorcze kompetencje wśród studentów.

Umowę o współpracy podpisali prof. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz Bartosz Jadam, prezes zarządu PCI.

Podkarpackie Centrum Innowacji to wynik współpracy Województwa Podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up Regions. Ma wspierać podkarpackie uczelnie oraz przedsiębiorców, dając szansę na tworzenie i realizację projektów badawczo-rozwojowych. Centrum będzie prowadziło trzy platformy działań. Pierwsza, przeznaczona dla uczelni i zespołów badawczych, będzie zajmować się rozwojem i finansowaniem innowacyjnych projektów badawczych. Druga platforma  koncentrować się będzie na współpracy nauki z biznesem oraz realizacji badań prowadzonych na uczelniach na rzecz przedsiębiorstw. Trzecia, nazwana ProtoLab, to miejsce eksperymentowania dla studentów.

– Dzięki współpracy z Podkarpackim Centrum Innowacji Politechnika Rzeszowska będzie mogła uzyskać  dofinansowanie na infrastrukturę, realizację projektów. Poszerzy się też zakres współpracy uczelni z biznesem – mówi prof. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej.

Dodaje, że Podkarpackie Centrum Innowacji to też okazja do współpracy środowiska akademickiego Podkarpacia. Zwłaszcza, że poszczególne uczelnie często nie wiedzą jakim potencjałem badawczym dysponują naukowcy z innych ośrodków. – Są projekty, przy których potencjał naszych uczelni trzeba połączyć. Może się zdarzyć, że naszym badaczom będzie potrzebny specjalista z innej uczelni, albo naukowcy z innej uczelni będą poszukiwali kogoś u nas. Podkarpackie Centrum Innowacji będzie miejscem, w którym takie projekty będzie można realizować – mówi rektor Markowski.

Bartosz Jadam, prezes zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji, przypomina, że podpisana dziś umowa to wynik długofalowej strategii, przygotowanej przez Politechnikę Rzeszowską, Samorząd Województwa Podkarpackiego, Uniwersytet Rzeszowski i Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania. – To element kompleksowego planu na przyszłość, który ma pobudzić do jeszcze większego zaangażowania naukę, biznes i administrację. Wszystkie jednostki tworzą jeden komplementarny zespół, wzajemnie się uzupełniając, tworząc symbiozę, ekosystem innowacji. To długofalowa strategia, która ma się realizować na przestrzeni kilkunastu lat – mówi Bartosz Jadam, prezes PCI.

Podkarpackie Centrum Innowacji finansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, do końca 2022 r. Kwota dofinansowania to około 85 mln zł.

Katarzyna Kadaj-Kuca

Dyskusja (0 komentarzy)