Aktualności
Szkoły wyższe
30 Marca
Fot. Sebastian Jurek
Opublikowano: 2018-03-30

Kolejny europejski partner WAT

Air Force Academy z Rumunii to dziesiąta zagraniczna uczelnia wojskowa, z którą Wojskowa Akademia Techniczna podpisała umowę o współpracy. Bilateralne porozumienie parafowane zostało z polskiej strony przez dr. hab. inż. Zdzisława Bogdanowicza, prof. WAT, prorektora ds. kształcenia.

Dzięki dwustronnym ustaleniom, studenci i nauczyciele akademiccy WAT otrzymają możliwość wyjazdu do Rumunii na stypendia, które organizowane będą w ramach programu Erasmus+. Korzystanie z zagranicznej oferty edukacyjnej pozwala nabyć nowe umiejętności i doświadczenia, niezbędne nie tylko w dalszej fazie kształcenia, ale także w pracy w międzynarodowych strukturach, podkreśla płk dr inż. Artur Król, prorektor ds. wojskowych. Ze strony przybyłych w celu podpisania umowy, gości z Rumunii padła ponadto deklaracja o chęci przyszłościowej kooperacji z WAT w zakresie obrony przeciwlotniczej, elektroniki oraz cyberbezpieczeństwa. Rozpoczęcie zaplanowanego programu stypendialnego nastąpić ma w nadchodzącym roku akademickim.

az

(źródło: wat.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)