Aktualności
Szkoły wyższe
18 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-05-18

Kolejny krok PG „w stronę morza”

We wtorek, 18 maja, władze Politechniki Gdańskiej podpisały porozumienie o współpracy z Duńskim Uniwersytetem Technicznym, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz PGE Polską Grupą Energetyczną. Dzięki memorandum studenci i naukowcy PG zyskają możliwość wymiany wiedzy, wspólnych badań i rozwoju zawodowego w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Umowę o współpracy w Auli Politechniki Gdańskiej podpisali: prof. Krzysztof Wilde – rektor PG, Peter Hauge Madsen – dyrektor wydziału Wind Energy Duńskiego Uniwersytetu Technicznego, prof. Jan Kiciński – dyrektor IMP PAN, a także Wojciech Dąbrowski – prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Wagę porozumienia podkreśliła obecność na uroczystości ambasadora Królestwa Danii w Polsce Ole Tofta oraz Juliana Skelnika – konsula Królestwa Danii w Gdańsku. Inicjatorem porozumienia był natomiast prof. Wojciech Litwin, dyrektor Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa PG.

Zawarcie tego porozumienia to dla wszystkich stron duży krok naprzód i możliwość nawiązania jeszcze bliższej i bardziej efektywnej współpracy. Stawiając ten kolejny krok „w stronę morza”, wychodzimy naprzeciw rynkowym trendom i oczekiwaniom. Zamierzamy sprostać wyzwaniu i pracować z całych sił na rzecz dynamicznie rozwijającej się branży offshore – podkreślił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Podpisane memorandum jest kolejnym krokiem rozwoju uczelni w obszarze offshore. Politechnika z racji bliskości morza i czołowych portów bałtyckich w Gdyni i Gdańsku ma ogromne tradycje zarówno w aspekcie kształcenia kolejnych pokoleń inżynierów i specjalistów, jak również w prowadzeniu badań naukowych i opracowywaniu nowatorskich technologii morskich. Udział strony duńskiej w porozumieniu wynika z faktu, że kraj ten przoduje w Europie w aspekcie wykorzystania energetyki wiatrowej oraz w badaniach naukowych w tym zakresie.

Współpraca z czołowymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi to dla nas wszystkich szansa na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Wymiana wiedzy między nami i naszymi partnerami przyczyni się również do budowania kompetencji przyszłości wśród studentów, którzy w kolejnych latach będą mogli znaleźć zatrudnienie w przygotowywanych projektach offshore w polskiej części Morza Bałtyckiego – dodał Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach porozumienia strony zobowiązały się do:

  • regularnych, wzajemnych wizyt profesorów, badaczy i pracowników naukowych na obydwu uczelniach w celach naukowych i dydaktycznych;
  • zwiększenia mobilności studentów i doktorantów obydwu uczelni, a także personelu technicznego i administracyjnego;
  • transferu wiedzy poprzez programy szkoleniowe pomiędzy stronami;
  • współpracy w działaniach o szczególnym znaczeniu badawczo-rozwojowym lub naukowym, także poprzez wymianę doświadczeń w zakresie użytkowania złożonej aparatury naukowo-technicznej;
  • organizowania inicjatyw promocyjnych, takich jak: seminaria, konferencje, warsztaty, lekcje, praktyki i staże studenckie, szkolenia i spotkania studyjne;
  • rozwoju inicjatyw mających na celu poprawę zarządzania;
  • opracowania wspólnych projektów, które zostaną przedstawione do finansowania przez Komisję Europejską lub inne organizacje krajowe lub ponadnarodowe;
  • działań ukierunkowanych na przekazywanie i rozpowszechnianie wiedzy zdobytej w ramach porozumienia.

Oprócz umowy o współpracy z Duńskim Uniwersytetem Technicznym, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz PGE Polską Grupą Energetyczną, Politechnika wspólnie z Uniwersytetem Morskim w Gdyni zamierza w najbliższym czasie otworzyć międzyuczelniany kierunek studiów dotyczący morskiej energetyki wiatrowej. Uczelnia już w tej chwili z powodzeniem prowadzi podyplomowe studia morska energetyka wiatrowa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Ponadto planowane jest utworzenie naukowo-badawczego Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG, które będzie blisko współpracować z branżą morską, m.in. poprzez wykonywanie badań i zleceń dla podmiotów zewnętrznych.

MK, źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)