Aktualności
Szkoły wyższe
22 Sierpnia
Opublikowano: 2017-08-22

Komunikacja korporacyjna – nowy kierunek studiów podyplomowych na UW

Od października 2017 r. na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego rusza nowy kierunek studiów podyplomowych – Komunikacja korporacyjna. Studia adresowane są do osób związanych zawodowo z tą dziedziną oraz tych, którzy chcą poznać i wprowadzać w pracy nowoczesne, zintegrowane formy budowania relacji między organizacją a jej grupami interesariuszy. Zajęcia poprowadzi kadra naukowa Uniwersytetu Warszawskiego oraz najlepsi praktycy z rynku.

Zintegrowana i efektywna komunikacja nie tylko pozwala wyróżniać się na coraz bardziej zmiennym i wymagającym rynku, ale także unikać problemów wizerunkowych oraz minimalizować straty w sytuacjach kryzysowych. Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie specjalistów i managerów, którzy rozumieją synergię różnych działań komunikacyjnych i ich odpowiedzialność nie tylko za słowo, ale również za wizerunek i reputację firmy. Celem nowego kierunku jest przygotowanie absolwentów do strategicznego zarządzania przepływem informacji kierowanych jednocześnie do wielu grup interesariuszy i realizowania w praktyce zintegrowanych form komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

– Otwieramy nowy kierunek, nie tylko po to, by powiększyć ofertę edukacyjną naszego wydziału, ale przede wszystkim by być jak najbliżej tego, co obserwujemy na rynku i czego oczekują pracodawcy – mówi prof. dr hab. Janusz Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. – Rozwój i zmiany w komunikacji również w biznesie są faktem, a to wymaga nowych kadr i nowych umiejętności. Studia Komunikacji korporacyjnej mają potencjał nie tylko patrząc na przygotowany program i wykładowców – praktyków, ale również na przyszłość zintegrowanej komunikacji w różnego typu organizacjach. To też szansa dla absolwentów nowego kierunku, którzy nabędą nie samą wiedzę, ale również kształtować będą umiejętności niezbędne w codziennej pracy, tworząc nowoczesne kadry wszechstronnych specjalistów od komunikacji.

Program studiów – teoria z mocną praktyką

Oferta tematyczna studiów obejmie kluczowe obszary komunikacyjne. Głównymi elementami programu są zajęcia poświęcone public relations, budowie marki i zarządzaniu nią, sponsoringowi oraz CSR. Uzupełniają je m.in. warsztaty i konwersatoria z komunikacji wewnętrznej, reklamy czy public affairs. Będą również zajęcia praktyczne z media relations, zarządzania w PR i komunikacji kryzysowej, a także poświęcone badaniom efektywności oraz prezentacjom i wystąpieniom publicznym. Wyodrębniona została tematyka nowych mediów opartych o komunikację internetową, szczególnie w zakresie wykorzystania w praktyce mediów społecznościowych. Zajęcia nastawione będą na trening umiejętności i praktyczne zastosowanie zasobów, technik i kanałów komunikacyjnych w dotarciu z efektywnym przekazem do wybranych grup docelowych.

– Komunikacja korporacyjna integruje w sobie wiele form komunikacji, łącząc je w jeden przekaz
i zarządzając jego elementami, podobnie jak dyrygent wydobywa to co najlepsze z kierowanej przez siebie orkiestry – mówi pomysłodawca nowego kierunku, dr Jarosław Kończak z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. – Ćwiczenie na tych  instrumentach, umiejętność ich powiązania i możliwościach wykorzystania zarówno w biznesie, jak
i w instytucjach czy jednostkach samorządowych i innych organizacjach, stanowią o atrakcyjności nowego kierunku. Mając na uwadze przyszłość zawodową absolwentów nauka odbywa się głównie
w formie warsztatów pod okiem doświadczonych managerów z bogatym doświadczeniem w różnych dziedzinach komunikacyjnych.

Absolwenci bliżej rynku pracy

Absolwenci studiów podyplomowych „Komunikacja korporacyjna” będą posiadać ugruntowaną wiedzę dotyczącą funkcji, celów, narzędzi i kanałów komunikacyjnych oraz grup interesariuszy. Zdobędą również wiedzę z zakresu budowy i komunikacji marki, znajomość sposobów definiowania grup docelowych, sposobów pozycjonowania marki, procesów wprowadzania marek na rynek, czynników wpływających na wartość i siłę marki oraz zagadnienia rebrandingu.

– Cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni do wykładania elementów komunikacji korporacyjnej na nowym kierunku. Obserwuję stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów ds. komunikacji korporacyjnej – mówi Paweł Bylicki, prezes zarządu agencji Public Dialog, jeden z wykładowców nowego kierunku studiów. – Potrzebuje ich zarówno biznes, jak i agencje PR czy administracja publiczna. W modułach, jakie prowadzimy w ramach studiów, mocno stawiamy na formę warsztatową, ćwiczeń oraz prezentowania realnych case study. W mojej opinii skonstruowany program da słuchaczom maksimum użytecznej wiedzy i praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać w karierze zawodowej.

Studia zaczynają się w październiku 2017 i składają się z dwóch semestrów. W czasie każdego semestru odbywa się pięć dwudniowych zjazdów zlokalizowanych w salach wykładowych  Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji i zapisy na studia na: https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-komunikacja-korporacyjna

Marek Kuleta

Dyskusja (0 komentarzy)