Aktualności
Szkoły wyższe
22 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-22

Konferencja „Lublin 1317: narodziny miasta europejskiego”

W dniach 26-28 czerwca br. na Wydziale Humanistycznym UMCS odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa “Lublin 1317: narodziny miasta europejskiego”. Tematyka poruszana podczas wydarzenia obejmuje historyczny i polityczny kontekst nadania praw miejskich Lublinowi. W programie wyróżniono bloki odnoszące się do tradycji samorządów w Europie Środkowej, Południowej i Wschodniej oraz funkcjonowania prawa magdeburskiego – czyli tego wzorca uregulowań ustrojowych i prawnych życia miejskiego, który został wykorzystany w Lublinie, w historii miasta, dawnej Polski i Europy Wschodniej.

Refleksji historycznej towarzyszyć będzie analiza prawnych aspektów samorządności miejskiej wcześniejszych epok. Poruszone zostaną wątki rozwoju sieci miejskiej i przestrzennej organizacji miast powstających w późnym średniowieczu, jak również budowy tożsamości w ramach tychże wspólnot. Zarówno liczna grupa referentów, jak i różnorodność tematów pozwalają sądzić, że słuchacze będą mogli zaznajomić się z dynamicznym ujęciem jednego z najistotniejszych procesów w Europie Środkowej i Wschodniej – urbanizacji i wprowadzenia samorządności.

Wśród gości, którzy wygłoszą referaty znajdują się (oprócz uczonych z UMCS) reprezentanci uczelni z Warszawy, Krakowa, Torunia, Wrocławia, ośrodków niemieckich (Lipsk, Paderborn, Kilonia, Frankfurt nad Menem) i chorwackich (Zadar).

Konferencja jest organizowana przez Instytut Historii UMCS oraz Miasto Lublin w związku z obchodzonym w tym roku jubileuszem 700-lecia lokacji miasta na prawie magdeburskim. Naukowym partnerem wydarzenia jest Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur der östlichen Europa z Lipska, a patronat nad inicjatywą sprawuje Polskie Towarzystwo Historyczne.

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a). Inauguracja wydarzenia: 26 czerwca (poniedziałek), godz. 9.00.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)