Aktualności
Szkoły wyższe
22 Lutego
Opublikowano: 2017-02-22

Konkurs na projekt koncepcyjny modernizacji auli im. doc. Romana Niedzielskiego na Politechnice Rzeszowskiej

Rektor Politechniki Rzeszowskiej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na projekt koncepcyjny modernizacji Auli A-61 im. Docenta Romana Niedzielskiego oraz korytarza wejściowego do Auli A-61 w budynku A Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przy ul. Wincentego Pola 2.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji zwiększającej atrakcyjność i funkcjonalność wspomnianej przestrzeni. Projekt ma przede wszystkim podkreślać pierwotny i historyczny charakter miejsc oraz uwzględniać postać doc. Niedzielskiego i jego wkład w rozwój uczelni. W koncepcji powinno się także znaleźć miejsce dla innych osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych studentów, pracowników, a także osób pasjonujących się architekturą.

Przewidywana nagroda główna to 1000 zł oraz trzy wyróżnienia, każde po 300 zł. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/wez-udzial-w-konkursie-prz-i-wygraj-1000-zl-203.html.

Prace należy dostarczyć do 20 marca br. Ogłoszenie wyników konkursu 27 marca br.

Roman Niedzielski należał do grona inicjatorów utworzenia w Rzeszowie wyższej szkoły technicznej. Od 1951 współpracował z Wieczorową Szkołą Inżynierską, gdzie wykładał mechanikę ogólną, wytrzymałość materiałów oraz części maszyn z projektowaniem. Obok pracy dydaktycznej prowadził aktywną działalność organizatorską, pełniąc funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego Rzeszowskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Krakowie (1954), a następnie dziekana Studium Wieczorowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej w Rzeszowie (1955-1963). W 1966 został mianowany docentem. Pod jego kierownictwem szkoła poszerzała bazę lokalową i laboratoryjną. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca 1963 została przekształcona w Wyższą Szkołę Inżynierską w Rzeszowie z dwoma wydziałami – Ogólnotechnicznym i Mechanicznym, kształcącą w systemie dziennym i wieczorowym. Doc. R. Niedzielski został pierwszym rektorem uczelni i pełnił funkcję do 1972 r. W tym okresie powstały kolejne wydziały – Elektryczny (1965), Inżynierii Sanitarnej (1967) i Technologii Chemicznej (1968) oraz Oddział Lotniczy na Wydziale Mechanicznym (1972).

Anna Worosz

Dyskusja (0 komentarzy)