Aktualności
Szkoły wyższe
30 Listopada
Fot Łukasz Bera
Opublikowano: 2020-11-30

Konsolidacja dwóch wrocławskich uczelni

Synergia dorobku naukowego, wiedzy organizacyjnej i rozszerzenie oferty studiów – to efekty połączenia Wyższej Szkoły Filologicznej z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Uczelnie współpracowały ze sobą od dawna, a we wrześniu zakończył się proces ich konsolidacji.

Współpraca między Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu i Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu została zacieśniona w 2016 roku. Już wówczas każda z uczelni miała wypracowaną własną silną markę: WSB budowało ją od 1997 r. a WSF od 2002 r. Obie były cenione z uwagi na oferty studiów i osiągnięcia, przez lata działalności stworzyły własne społeczności akademickie złożone z wykładowców, pracowników, studentów i absolwentów, a także sieci instytucji partnerskich. Decyzję o konsolidacji władze obu uczelni podjęły po trzech latach współpracy. We wrześniu 2020 r. proces sfinalizowano – Wyższa Szkoła Filologiczna zakończyła działalność, a jej dorobek został wniesiony do Wyższej Szkoły Bankowej.

Połączenie dwóch uczelni nigdy nie jest łatwe, a zwłaszcza wtedy, kiedy działają one w trochę innych obszarach. WSB jest uczelnią biznesową, podczas gdy WSF kształciła studentów w obszarze językoznawstwa. To oczywista trudność, ale i bodziec do wykorzystania efektu synergii, kiedy dobre praktyki pochodzące z obu obszarów mogą zostać użyte do ulepszenia procesów dydaktycznych i badawczych – mówi prof. dr hab. inż. Jacek Mercik, rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

W efekcie konsolidacji WSB poszerzyła ofertę studiów i teraz, poza dotychczasową filologią angielską, oferuje również studia na filologii germańskiej, norweskiej oraz hiszpańskiej, a także na specjalności amerykanistyka. Ponadto zyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, a także rozbudowała kadrę naukowo-dydaktyczną dzięki przejściu do WSB wykładowców z WSF.

Wyższa Szkoła Bankowa jako uczelnia wielokrotnie większa stała się uczelnią docelową w procesie konsolidacji. Nie oznaczało to, że po prostu „przejęła” drugą uczelnię. Musieliśmy uwzględnić specyfikę kształcenia w obrębie językoznawstwa. Rada Akademicka WSB przejęła i dokończyła rozpoczęte procedury doktoryzowania. Prowadzone dotychczas w WSF badania naukowe znalazły się w planach badawczych WSB i uzyskały stosowne finansowanie. Jak łatwo sobie wyobrazić, musiał to być proces długofalowy, jeżeli miał być przeprowadzony nie tylko w sposób rzetelny, ale i z zachowaniem standardów akademickich. Dziś możemy powiedzieć, że zakończył się sukcesem. Mamy nadzieję, że zarówno wykładowcy jak i pracownicy administracyjni z WSF odnaleźli się już u nas i poczuli u siebie. Cenimy sobie ich zawodową sprawność i jesteśmy przekonani, że tak jak kiedyś dbali o rozwój WSF, tak i teraz, jako pracownicy WSB, też będą dbali o swoją uczelnię – dodaje prof. Mercik.

Na Dolnym Śląsku działa kilkanaście uczelni niepublicznych. Wyższa Szkoła Bankowa jest największą z nich – w roku akademickim 2020/2021 studiuje tu ponad 17 tys. studentów i wykłada blisko 720 dydaktyków. Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, jest też najczęściej wybieraną uczelnią niepubliczną przez kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie.

W wyniku konsolidacji od października studia w WSB rozpoczęło ponad 1 tys. dotychczasowych studentów Wyższej Szkoły Filologicznej, a pracę – blisko 40 wykładowców i pracowników administracyjnych.

Finalizacja procesu konsolidacji zakończyła się pełnym powodzeniem. Bez wątpienia ogromny wpływ na to miała transparentność całego procesu, która dla władz obu uczelni była celem priorytetowym. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o włączeniu WSF w struktury WSB rozpoczęto szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, skierowaną zarówno do kadry i studentów WSF, jak i pracowników administracji. Nie mam wątpliwości co do tego, że ta otwartość i szczerość właśnie na ostatniej prostej konsolidacji spowodowały, że nie doszło do zderzenia dwóch kultur organizacyjnych. WSF i WSB się połączyły, żeby tworzyć nową jakość, także na płaszczyźnie interdyscyplinarnej – przekonuje dr Anna Pol, prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania WSB, dawniej dziekan Wydziału Neofilologii WSF.

Nie wszystko jednak dało się przewidzieć. Mimo miesięcy przygotowań, finał integracji obu uczelni i wewnętrznej synchronizacji procesów administracyjnych przypadł na okres pandemii COVID-19, która zmieniła sposób funkcjonowania wszystkich szkół wyższych w Polsce. Dla społeczności obu uczelni, a teraz już jednej społeczności Wyższej Szkoły Bankowej, rok 2020 r. przyniósł jednak znacznie więcej zmian. Konieczność przestawienia funkcjonowania uczelni na tryb zdalny i prowadzenia zajęć online przyspieszyła ukończenie trwających już prac nad informatyzacją dydaktyki. Dzięki inwestycjom dokonanym przez WSB w poprzednich latach, m.in. wdrożenie systemu wirtualnych laboratoriów VDI (Virtual Desktop Infrastructure), ciągłość działania uczelni nie była zagrożona. W zaledwie siedem dni od zawieszenia zajęć tradycyjnych WSB wznowiła je w modelu zdalnym, udostępniając studentom i wykładowcom nowoczesne narzędzia informatyczne oraz umożliwiając zdalne korzystanie z oprogramowania znajdującego się w laboratoriach komputerowych uczelni.

Okres wakacji uczelnia przeznaczyła na optymalizację procedur pod kątem kształcenia hybrydowego oraz ukończenie budowy nowego obiektu dydaktycznego, jednego z najnowocześniejszych na Dolnym Śląsku. Jego powierzchnia liczy 8300 metrów kwadratowych, mieści się w nim 58 sal dydaktycznych, 11 laboratoriów komputerowych i ponad 2 tys. miejsc siedzących. Dzięki zakończeniu tej ogromnej inwestycji Wyższa Szkoła Bankowa rozbudowała kampus znajdujący się przy nowo wyremontowanej ul. Fabrycznej we Wrocławiu.

Obecnie uczelnia posiada zaplecze technologiczne oraz infrastrukturę umożliwiającą jej funkcjonowanie w każdych warunkach, zarówno tradycyjnie, jak i online.

MK, fot. Łukasz Bera

Studenci WSB
Strefa Studenta
Sala do tłumaczeń
Przekazanie sztandaru
Budynek WSB
Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: