Aktualności
Szkoły wyższe
06 Lipca
Źródło: www.us.edu.pl
Opublikowano: 2023-07-06

Będzie konsolidacja śląskich uczelni?

Konsolidacja funkcjonalna to najbardziej adekwatna forma współpracy, pozwalająca na wykorzystanie w pełni potencjału śląskich uczelni – wynika z analiz przeprowadzonych na potrzeby Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki.

Przypomnijmy, że Katowice będą w 2024 roku Europejskim Miastem Nauki. Stolica Górnego Śląska jest pierwszym miastem z Europy Środkowo-Wschodniej, któremu przyznano ten tytuł. Wyróżnienie wiąże się z organizacją EuroScience Open Forum. Wydarzenie odbywa się co dwa lata i jest poświęcone badaniom naukowym i innowacjom. ESOF Katowice 2024 będzie jednym z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć o charakterze naukowym i technologicznym na świecie.

Aby jak najlepiej przygotować się do przyszłorocznych wydarzeń rektorzy siedmiu katowickich uczelni publicznych: Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Śląskiego, powołali Konsorcjum Akademickie – Katowice Miasto Nauki. Jedną z podjętych inicjatyw był projekt mający na celu sprawdzenie możliwości ich konsolidacji. Zespół złożony z blisko dwustu pracowników tych uczelni przez rok zbierał dane i opracowywał analizy w pięciu obszarach tematycznych:

  • doskonałość badawcza w zakresie zwiększenia wpływu społecznego i poziomu umiędzynarodowienia,
  • opracowanie wspólnego planu działań w zakresie doskonałości dydaktycznej,
  • społeczna odpowiedzialność uczelni i akademicki wizerunek Katowic,
  • opracowanie koncepcji wspólnej Zielonej Strefy Nauki oraz Sieciowego Centrum Nauki,
  • przeprowadzenie działań analitycznych w zakresie synergii uczelni.

Efektem wspólnych działań jest 800-stronicowy raport dla Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego kluczowe wnioski przedstawiono na spotkaniu podsumowującym projekt.

Najbardziej adekwatną formą współpracy, pozwalającą na wykorzystanie w pełni potencjału wszystkich partnerów Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki, wydaje się konsolidacja funkcjonalna. Skonsolidowane śląskie uczelnie mają dorobek publikacyjny na porównywalnym poziomie, co Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński czy Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita – wskazał prof. Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. współpracy międzynarodowej i krajowej.

Wśród najważniejszych obszarów podlegających możliwej konsolidacji wymienia się: badania naukowe, kształcenie, wymianę międzynarodową, komunikację naukową i popularyzację wiedzy, działalność wydawniczą, archiwizację dokumentów, system informacji naukowej, działalność akomodacyjną, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo informatyczne, legislację akademicką.

Wspólne działania katowickich uczelni mogą przyczynić się do podniesienia jakości działalności badawczej, wzmocnienia atrakcyjności oferty dydaktycznej, wzrostu wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz potencjalną poprawę efektywności ekonomicznej – napisano w raporcie.

Decyzje co do dalszej współpracy i wdrożenia ewentualnych rekomendacji mają zostać podjęte po analizie raportu przez władze poszczególnych uczelni i w porozumieniu ze społecznością akademicką.

Uczelnie zrzeszone w konsorcjum kształcą blisko 60 tys. studentów na 747 kierunkach i specjalnościach. Edukację i badania prowadzi ponad 6 tys. nauczycieli akademickich, których wspiera 1787 doktorantów i 4761 pracowników niebędących nauczycielami. Tylko w ubiegłym roku studia w tych uczelniach ukończyło ponad 15 tys. osób. Naukowcy w 2021 roku pozyskali na prowadzone przez siebie badania blisko 161 mln zł, w przeważającej części z ponad 400 krajowych i zagranicznych grantów badawczych. Efekty swoich prac przedstawili w ok. 9 tys. publikacji.

MK, źródło: UŚ

 

Dyskusja (0 komentarzy)