Aktualności
Szkoły wyższe
29 Listopada
Opublikowano: 2017-11-29

Korzystają z wielu lat doświadczeń

Huta Małapanew, słynąca z wykonania odlewu najstarszego mostu żelaznego w Europie, będąca także najstarszym polskim zakładem metalurgicznym, w którym pierwszy odlew powstał w 1754 roku, zasiliła właśnie grono partnerów Politechniki Opolskiej.

Podpisane porozumienie parafowane ze strony przedsiębiorcy przez Annę Krzyżowską, prokurenta Zarządu i Jarosława Gronowskiego, wiceprezesa Zarządu, ze strony uczelni przez prof. dr hab. Krzysztofa Malika, prorektora ds. studenckich i inwestycji, występującego w imieniu rektora prof. dr. hab. inż. Marka Tukiendorfa, zakłada współpracę w zakresie prowadzenia badań oraz wzajemną pomoc niezbędną zarówno przy aranżowaniu konferencji, jak też podejmowaniu innych przedsięwzięć, których wspólnym celem jest dbałość o osiągnięcie wysokiego poziomu kwalifikacji pracowników i studentów Politechniki.

Huta, która niedawno przeszła modernizację, zamierza inwestować nie tylko w nowoczesne urządzenia i technologie, ale przede wszystkim w dobrze wykształconych specjalistów. Podpisana umowa daje szansę na pozyskanie w przyszłości fachowców rekrutujących się z Politechniki Opolskiej, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów kierunków: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz budownictwo. Zatrudniający obecnie około pół tysiąca osób zakład notuje stały wzrost produkcji rokując w ten sposób duże nadzieje na przekształcenie się w podmiot zapewniający wiele stabilnych miejsc pracy.

az

(źródło:po.opole.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)