Aktualności
Szkoły wyższe
24 Maja
Opublikowano: 2017-05-24

Kozienaliowa Gala Naukowca

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza na Kozienaliową Galę Naukowca, organizowaną w ramach XXVI Lubelskich Dni Kultury Studenckiej „Kozienalia” 2017, która odbędzie się 31 maja o godz. 18.00 w Akademickim Centrum Kultury UMCS (ul. Radziszewskiego 16, Lublin).

Podczas Gali odbędzie się prezentacja dorobku naukowego organizacji studenckich działających na UMCS, dzięki którym studenci mają okazję praktycznie uczestniczyć w poszerzaniu swoich naukowych pasji i zainteresowań. Poprzez tego typu inicjatywy organizatorzy pragną zwrócić uwagę, że kultura studencka jest ściśle związana z szeroko pojętą nauką. Projekt ma także na celu zaprezentowanie dorobku naukowego kół naukowych i organizacji studenckich działających na UMCS.

Podczas KGN nagrodzone zostaną osoby, organizacje studenckie oraz wydarzenia, mające istotny wpływ na funkcjonowanie społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Laureaci będą wyłonieni w następujących kategoriach: najaktywniejsze koło, opiekun na 5!, studencki projekt warty uwagi oraz najaktywniejszy student.

Regulamin: kozienalia.pl (zakładka: wydarzenia towarzyszące).

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)