Aktualności
Szkoły wyższe
29 Września
Opublikowano: 2020-09-29

Koźmiński i SGH w rankingu „Financial Times”

Dwie polskie uczelnie – Akademia Leona Koźmińskiego i Szkoła Główna Handlowa – znalazły się w najnowszym rankingu studiów magisterskich z zarządzania przygotowanym przez brytyjski dziennik „Financial Times”.

Zestawienie opublikowano już po raz szesnasty. Wśród 90 sklasyfikowanych uczelni – światowych liderów kształcenia menedżerów – znalazły się dwie polskie. Akademia Leona Koźmińskiego w ogólnym zestawieniu poprawiła swoją pozycję, awansując o trzy „oczka” na 39. miejsce. Na 6. miejscu w rankingu „FT” znalazł się też program magisterski z zarządzania, który ALK prowadzi z innymi uczelniami zagranicznymi w ramach ESCP Business School, najstarszej uczelni biznesowej na świecie. Z kolei na 13. miejscu znalazł się kierunek prowadzony przez Szkołę Główną Handlową w ramach konsorcjum CEMS, skupiającego ponad trzydzieści uczelni.

Jednym z głównych wskaźników pozwalającym porównać wartość edukacji menedżerskiej w skali globalnej są zarobki i kariery absolwentów. Osiągnięcia zawodowe osób, które zaledwie 3 lata temu odebrały dyplom Koźmińskiego, pozwoliły autorom rankingu przyznać uczelni 4. miejsce w tej kategorii. Ponadto „FT” ocenia poziom umiędzynarodowienia kierunku, równy udział kobiet i mężczyzn wśród wykładowców i studentów, kwalifikacje kadry dydaktycznej i aktywność uczelni w ramach wymiany międzynarodowej. Analizowane przez „FT” dane pochodzą z dwóch źródeł – od samych uczelni i od absolwentów, którzy ukończyli studia 3 lata wcześniej.

W rankingu „FT” znalazły się wyłącznie kierunki spełniające następujące kryteria: co najmniej roczne studia stacjonarne z zarządzania, minimum 30 absolwentów rocznie i przynajmniej jedna międzynarodowa akredytacja EQUIS lub AACSB. Koźmiński ma obie te akredytacje, studia magisterskie z zarządzania trwają tu 24 miesiące, są na nie przyjmowane osoby po licencjacie.

– Wieloletnia obecność Akademii Leona Koźmińskiego w rankingu „FT” pozwoliła nam zbudować markę rozpoznawalną w świecie. Jesteśmy chętnie zapraszani do różnego rodzaju międzynarodowych konsorcjów badawczych czy edukacyjnych, staliśmy się pożądaną uczelnią dla licznych studentów z zagranicy i uczelnią pierwszego wyboru dla studentów krajowych. A mając zarówno wymagane akredytacje, jak i dobrą reputację potwierdzoną przez międzynarodowe rankingi, to my możemy wybierać partnerów – mówi prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

ALK ma podpisane umowy o współpracy z ponad 200 uniwersytetami na świecie. Studenci i pracownicy uczelni biorą aktywny udział w wymianie między tymi jednostkami. Rocznie uczestniczy w niej nawet do tysiąca osób.

– Studenci zarządzania mają do wyboru pięć zakresów kształcenia, możliwość uzyskania dwóch dyplomów w ramach programów double degree, jakie realizujemy z czterema zagranicznymi uczelniami. Dzięki temu nasi studenci mogą sami kształtować własną ścieżkę edukacji i kariery. Chcemy uczyć prawdziwego biznesu, łącząc najwyższe standardy akademickie z praktycznymi umiejętnościami menedżera. Osiągamy to dzięki współpracy z partnerami korporacyjnymi z dużych firm międzynarodowych, m.in. Amazon, Oracle, Accenture, co gwarantuje aktualność i praktyczność pozyskiwanej wiedzy, a zarazem tworzy platformę dla wymiany doświadczeń. Naszym celem jest wspierać rozwój studentów, rozwijać umiejętności, które będą miały fundamentalne znaczenie w przyszłej karierze zawodowej, uczyć krytycznego myślenia, szybkiej identyfikacji wyzwań oraz efektywnego stosowania narzędzi i technik radzenia sobie z nimi – mówi prof. Mariola Ciszewska-Mlinarič, dziekan Kolegium Zarządzania.

Kierunek zarządzanie w Koźmińskim ma również najwyższą, wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Niekwestionowanymi zwycięzcami tegorocznego rankingu „FT” są szwajcarski Uniwersytet St. Gallen i francuska HEC Paris. Ich pierwsze i drugie miejsce, jakie utrzymują od lat, wydają się niezagrożone.

źródło: ALK

Dyskusja (0 komentarzy)