Aktualności
Szkoły wyższe
21 Maja
Opublikowano: 2018-05-21

Krakowskie porozumienie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie współpracować będzie z Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie. Stosowna umowa podpisana została przez prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka, rektora UP i Krzysztofa Świerczka, Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Porozumienie zapewnia obu stronom możliwość realizowania wspólnych projektów obejmujących zagadnienia aktywizacji zawodowej, wychowania, resocjalizacji, a także profilaktyki, edukacji, kultury oraz sportu. Ponadto, na mocy obowiązujących zapisów, studenci, doktoranci i pracownicy krakowskiej uczelni otrzymają szansę prowadzenia naukowo-dydaktycznych badań w różnych wydziałach funkcjonujących w Komendzie.

az

(źródło: up.krakow.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)