Aktualności
Szkoły wyższe
24 Sierpnia
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2023-08-24

Krakowskie uczelnie zacieśniają współpracę na rzecz cyberbezpieczeństwa

Porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa podpisało pięć krakowskich uczelni publicznych. Ich nadrzędnym celem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych w regionie Małopolski, a także wzajemne wsparcie działań mających na celu ochronę danych.

Umowę sygnowali przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Współpraca obejmuje m.in. wspólną realizację szkoleń, warsztatów i kursów nakierowanych na rozwój umiejętności cyfrowych oraz budowę świadomości i odpowiedzialności społecznej w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jednostki realizujące porozumienie, w tym Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH, będą także podejmować wspólne prace naukowo-badawcze w ramach krajowych i międzynarodowych konsorcjów projektowych mających na celu wsparcie budowy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego oraz realizację europejskiej strategii cyberbezpieczeństwa.

Wspólnie jesteśmy w stanie pracować nad rozwojem zdolności technologicznych istotnych dla bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, infrastruktury prewencji, detekcji i reakcji na incydenty bezpieczeństwa oraz wymiany informacji o cyberincydentach. Zarówno w aktualnej sytuacji geopolitycznej, jak i w związku z kolejnymi wyzwaniami regulacyjnymi, w tym koniecznością implementacji tzw. dyrektywy NIS2, potrzeba wzmacniania cyberbezpieczeństwa staje się coraz bardziej palącym wyzwaniem dla wszystkich instytucji, organizacji i firm, a porozumienie daje nam szerokie możliwości wykorzystania potencjału każdej z uczelni – wyjaśnia Izabela Albrycht, dyrektor CC AGH.

Istotnym wsparciem w tym obszarze może być członkostwo AGH w największym w Europie zrzeszeniu organizacji specjalizujących się w cyberbezpieczeństwie – European Cyber Security Organisation i aktywność uczelni na rzecz tworzenia silnych zespołów badawczych oraz projektowych w różnych dziedzinach i dyscyplinach powiązanych z cyberbezpieczeństwem oraz nowymi technologiami.

Zarządzane przez nas uczelnie są nie tylko ważnymi dla rozwoju polskiej i światowej nauki ośrodkami naukowo-badawczymi, ale też miejscami pracy zatrudniającymi tysiące osób. To jeszcze mocniej zobowiązuje nas do zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego – nie tylko w zakresie danych dotyczących działalności naukowej, ale też danych naszych pracowników i studentów. Uważam, że to ważny element budowania zaufania społecznego – przekonuje dr hab. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Politechnika Krakowska realizuje projekty naukowe, rozwojowe oraz wdrożeniowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie cyberbezpieczeństwa, szczególnie w ramach zespołu Computational Intelligence and Cybersecurity, działającego na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PK.

Zajmuje się on m.in. zagadnieniami cyberbezpieczeństwa w chmurach i gridach obliczeniowych oraz kryptografii, w tym opracowywaniem inteligentnych metod do poprawy bezpieczeństwa w środowiskach o wysokiej wydajności, opartych na sztucznych sieciach neuronowych, algorytmach genetycznych i ewolucyjnych, algorytmach opartych na wielu agentach, teorii gier oraz technologii blockchain. Działania te są realizowane poprzez wykrywanie i aktywną ochronę zagrożeń bezpieczeństwa, modelowanie i rozpoznawanie ataków, budowanie nowatorskich schematów kryptograficznych oraz rozwiązań opartych na zdecentralizowanych sieciach i modelach – tłumaczy dr hab. inż. Paweł Pławiak, dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK.

Z kolei dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, który posiada rozbudowaną i mocno rozproszoną infrastrukturę IT, zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa cyfrowego sieci, systemów oraz danych wytwarzanych i użytkowanych przez pracowników oraz studentów jest sprawą kluczową.

Udział w projekcie krakowskich uczelni pozwoli uniwersytetowi w osiągnięciu tego celu. Istotnym elementem podpisanego porozumienia jest, oprócz wzajemnego wsparcia na rzecz wzmacniania i rozwoju zdolności oraz kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa, udział we wspólnych pracach naukowo-badawczych – dodaje prof. Adam Roman, pełnomocnik rektora UJ ds. cyberbezpieczeństwa.

Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH, pierwsza tego typu jednostka w Polsce, prowadzi działalność ekspercką i edukacyjną, a także prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie technologii dla cyberbezpieczeństwa. Celem jednostki jest zapewnienie innowacyjnych rozwiązań i usług w celu wzmocnienia rozwoju zdolności niezbędnych dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz budowania cyberodporności kraju i regionu. Centrum prowadzi współpracę regionalną, krajową i międzynarodową w szeroko rozumianym obszarze cyberbezpieczeństwa. Zespół Centrum stanowią naukowcy AGH oraz zewnętrzni eksperci.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)