Aktualności
Szkoły wyższe
23 Maja
Opublikowano: 2022-05-23

KRPUT przyjęła do swojego grona kolejne uczelnie

Dwie kolejne uczelnie zostały przyjęte do Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Otrzymały status członka stowarzyszonego.

Podczas ostatniego Zgromadzenia Plenarnego KRPUT, które odbyło się 19 maja w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dyskutowano między innymi o pomocy Ukrainie w zakresie szkolnictwa wyższego (stypendia dla studentów, zatrudnianie pracowników) oferowanej przez politechniki, uniwersytety, instytucje otoczenia szkolnictwa, a także firmy. Jednym z poruszanych tematów była ewaluacja dyscyplin naukowych i kryteria ich oceny. Gościem rektorów był prof. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar, który opowiadał o powstającym kosztem prawie 190 mln złotych Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym. Przybliżono także zalety aplikowania o projekty badawcze ERC.

W trakcie posiedzenia do grona uczelni stowarzyszonych z KRPUT przyjęto Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Obecnie do Konferencji należą 32 uczelnie (w tym 10 stowarzyszonych), które kształcą na kierunkach inżynierskich.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu blisko 1/4 pracowników prowadzi badania związane z dziedziną nauk inżynieryjno-technicznych, a 11 kierunków studiów jest  przypisanych do dyscyplin z tej dziedziny, dlatego złożenie wniosku o dołączenie do KRPUT było naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy. Liczymy na to, że dzięki temu nasza aktywność na polu nauk technicznych będzie w większym stopniu rozpoznawalna w środowisku akademickim w kraju – wyjaśnia prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor UPP.

Obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci na 23 kierunkach ponad 7 tys. studentów i zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 105 profesorów. Z kolei Uniwersytet Rolniczy w Krakowie na 28 kierunkach studiów polskojęzycznych i 8 anglojęzycznych kształci blisko 8 tys. studentów. Zatrudnia 1470 osób, w tym 657 nauczycieli akademickich. W tym gronie jest 91 profesorów tytularnych. Jako lider konsorcjum SELENE uczelnia stara się o status Uniwersytetu Europejskiego.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych istnieje od 1989 roku. Jej przewodniczącym w kadencji 2020–2024 jest prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej. Wśród celów KRPUT są m.in.: koordynowanie działań i poszukiwanie form efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni technicznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej, występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni technicznych wobec organów władzy państwowej – wykonawczej (zwłaszcza MEiN) i ustawodawczej, ale też podejmowanie działań prowadzących do stworzenia efektywnego, zintegrowanego systemu edukacji, wpływającego na rozwój szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza technicznego.

Gospodarzem kolejnego zgromadzenia plenarnego KRPUT będzie we wrześniu Politechnika Poznańska.

MK, źródło: PP, UPP

Dyskusja (0 komentarzy)