Aktualności
Szkoły wyższe
20 Kwietnia
Źródło: biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com
Opublikowano: 2018-04-20

Ks. Adam Boniecki doktorem honoris causa UŁ

12 kwietnia odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego ks. Adamowi Bonieckiemu. Wydarzenie ukoronował wykład ks. Bonieckiego, w którym mówca z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie podjął tematykę finansowania mediów oraz roli i misji mediów katolickich na przykładzie własnej pracy redakcyjnej w „Tygodniku Powszechnym”.

Decyzję przyznania tytułu doktora honoris causa ks. Bonieckiemu uzasadniali recenzenci – wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. „Za życiową postawę i charyzmę zjednującą sympatię, za mądrość i zatroskanie o sprawy ojczyzny i rodaków, za tolerancję i chrześcijańską pokorę w ocenach bliźnich, a przede wszystkim za pozytywistyczny trud szerzenia systemu wartości, w którym naczelne miejsce zajmuje człowiek, także ten niedoskonały, ksiądz Adam Boniecki MIC w pełni zasługuje na godność doktora honoris causa, którą Uniwersytet Łódzki zamierza mu przyznać” – napisała prof. Maria Libiszowska-Żółtowska z Uniwersytetu Warszawskiego.

„Nie sposób wymienić tutaj wszystkich możliwych do pokazania zasług Adama Boniecki w dziedzinie dziennikarstwa, jego publicystycznych dokonań w upowszechnianiu wysokiej kultury intelektualnej i duchowej, jego wkładu do debaty publicznej opartej na uniwersalistycznych wartościach chrześcijańskich, humanistycznych i europejskich” – napisał w swojej recenzji ks. prof. Andrzej Perzyński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

„Wzorem dla młodych, i nie tylko młodych, dziennikarzy może być także forma wypowiedzi księdza Adama Bonieckiego, piękna polszczyzna, którą się posługuje. (…). Prawda wyrażana słowami księdza dociera do wszystkich dzięki pięknej formie, w którą te słowa ubiera, dzięki temu, że kocha bliźniego i potrafi mówić do niego jasno i pięknie. Trafia zarówno do tych, którzy potrafią docenić elegancję jego wypowiedzi, jak i do tych, którzy nie rozumieją skomplikowanych konstrukcji językowych, ale czują szczerość zawartą w słowach” – uzasadniła w  recenzji prof. Grażyna Habrajska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Podczas uroczystości prof. Barbara Bogołębska z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, promotor dhc, przybliżyła w laudacji bogaty dorobek ks. Bonieckiego, m.in. wieloletnią pracę w „L’Osservatore Romano” i „Tygodniku Powszechnym” oraz różne formy jego publikacji, takie jak m.in.: felietony, relacje, artykuły. Promotor uzasadniała, iż mamy do czynienia z charyzmatycznym kapłanem formacji posoborowej, który reprezentuje Kościół otwarty, zabiera głos w trudnych sprawach, nie boi się podejmować polemiki. Zdaniem prof. Bogołębskiej ks. Boniecki reprezentuje dziennikarstwo etyczne, wsłuchujące się w człowieka, przy tym odważne i bezkompromisowe, idące często pod prąd przekonań innych. Ks. Boniecki tak w życiu, jak i twórczości głosi ewangelię nadziei, przy jednoczesnym zachowaniu autentyzmu przekonań.

Po uroczystości wręczenia dyplomu dhc ks. Adam Boniecki wygłosił wykład, w którym z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie podjął tematykę finansowania mediów oraz roli i misji mediów katolickich na przykładzie własnej pracy redakcyjnej w „Tygodniku Powszechnym”.

Agnieszka Woś

Dyskusja (0 komentarzy)