Aktualności
Szkoły wyższe
17 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-17

KSN NSZZ „Solidarność” przeciwna projektowi rozporządzenia o włączeniu PMWSZ do UO

Przeprowadzenie planowanego procesu pomimo sprzeciwu wspólnot nie pozwoli na uzyskanie oczekiwanych efektów, a dodatkowo będzie negatywnym sygnałem płynącym z ministerstwa do środowiska szkół wyższych – napisała o zamiarze włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w struktury Uniwersytetu Opolskiego Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”.

W swojej opinii dotyczącej projektu ministerialnego rozporządzenia KSN NSZZ „S” podkreśla, że nie doprowadzono dotąd do uzyskania konsensusu obu uczelni w opiniowanej sprawie. Tymczasem z uwagi na nieuniknione w takich sytuacjach rozbieżności, również w odniesieniu do spraw pracowniczych, „procesy konsolidacyjne uczelni wyższych należy zawsze przeprowadzać z zastosowaniem wymagania akceptacji planowanego procesu przez wspólnoty akademickie, których proces dotyczy”. W przeciwnym razie, zdaniem autorów pisma, uzyskanie oczekiwanych efektów będzie utrudnione, a dodatkowo do akademickiego środowiska popłynie z resortu negatywny sygnał. Dlatego sposób prowadzenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego procesu włączenia PMWSZ do UO Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” przyjmuje z dezaprobatą, wskazując na jego przymusowy charakter, a co za tym idzie naruszenie zasady autonomii uczelni.

„Nie rozumiemy działania resortu nauki w trybie nadzwyczajnym, czyli ze skróconym czasem na wyrażenie opinii przez partnerów społecznych. Sytuację dodatkowo komplikuje stan epidemii, który nie sprzyja przeprowadzaniu tak znaczących zmian w funkcjonowaniu obu uczelni, a w szczególności studentów PMWSZ. Kategorycznie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu sytuacji epidemii do forsowania rozwiązań budzących już wcześniej kontrowersje
i odrzucanych przez wiele podmiotów, w tym również stronę społeczną. Naszym zdaniem jest to wykorzystywanie nadzwyczajnej sytuacji do ograniczania konsultacji ważnych decyzji” – piszą związkowcy, negatywnie opiniując tym samym projekt rozporządzenia.

Na koniec apelują o wstrzymanie wydania tego rozporządzenia do czasu przeprowadzenia partnerskich i rzetelnych rozmów, aż do uzyskania porozumienia między zainteresowanymi jednostkami.

MK

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

Dyskusja (0 komentarzy)