Aktualności
Szkoły wyższe
11 Maja
Opublikowano: 2020-05-11

Kto rektorem Politechniki Świętokrzyskiej?

Troje kandydatów będzie ubiegało się o fotel rektora Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Wybory zaplanowano pod koniec czerwca.

O reelekcję nie może się starać obecny rektor prof. Wiesław Trąmpczyński, który kieruje uczelnią od 2016 roku. Ze startu wyklucza go ustawowy limit wieku. Jak poinformowała Uczelniana Komisja Wyborcza, na stanowisko rektora w kadencji 2020–2024 zgłoszono trzy kandydatury: prof. Lidii Dąbek, prof. Zbigniewa Koruby i prof. Pawła Łaskiego.

Dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk pełni obecnie funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. Jest zatrudniona w Katedrze Technologii Wody i Ścieków. Wcześniej przez dwie kadencje pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, a w latach 2009–2014 kierowała Katedrą Inżynierii i Ochrony Środowiska. Z Politechniką Świętokrzyską związana jest od 1998 roku.

Ukończyła Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (1984 r.). W tym samym roku podjęła pracę w Instytucie Chemii WSP na stanowisku asystenta. W latach 1986–93 brała czynny udział w badaniach realizowanych na zlecenie Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu dotyczących opracowania katalizatora syntezy octanu winylu z acetylenu i kwasu octowego. W 1993 roku obroniła doktorat, a w 2008 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami sorpcji i katalizy w inżynierii i ochronie środowiska oraz aspektami chemicznymi w technologii oczyszczania wody, oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów, przemianami chemicznymi zanieczyszczeń w środowisku, jak również wykorzystaniem analizy instrumentalnej w badaniach środowiska oraz ochroną powietrza i rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba jest prorektorem do spaw badań naukowych i kontaktów z przemysłem. Od 1984 roku pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej jako nauczyciel akademicki. Od 2006 roku jest kierownikiem Katedry Technik Komputerowych i Uzbrojenia. W latach 2012–2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn. W 1982 roku ukończył z wyróżnieniem studia w Kijowskim Instytucie Inżynierów Lotnictwa Cywilnego. W 1990 roku obronił rozprawę doktorską, w 2001 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 2010 roku został profesorem.  Współpracuje z Centrum Badań Kosmicznych PAN. W latach 2003–2012 był członkiem Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki. Specjalizuje się m.in. w dynamice układów materialnych, metodach komputerowych i sterowaniu obiektami latającymi. Opublikował ok. 200 prac naukowych (ok. 30 z tzw. „listy filadelfijskiej”), jest autorem lub współautorem sześciu monografii, w tym jednej wydanej za granicą, oraz kilku podręczników i skryptów akademickich.

Dr hab. inż. Paweł Łaski, prof. PŚk, jest dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach. Specjalizuje się we wdrażaniu innowacji. Na swoim koncie ma między innymi kierowanie projektami badawczymi Naukowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. W Politechnice Świętokrzyskiej zatrudniony od 1999 roku. Pracuje w Katedrze Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn. To twórca słynnego już programu łazików marsjańskich. Od 6 lat prowadzi Koło Naukowe „Impuls”, które odnosi sukcesy na prestiżowych międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich European Rover Challenge. W ub.r. studenci z Kielc okazali się najlepsi w gronie 36 drużyn z dziesięciu krajów świata. Wcześniej ekipa ze Świętokrzyskiego dwukrotnie zajmowała drugie miejsce, a w 2018 roku zwyciężyła w europejskiej edycji ERC, która odbyła się w Starachowicach.

MK, źródło: PŚk

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)