Aktualności
Szkoły wyższe
09 Grudnia
Fot. Tomasz Koryszko
Opublikowano: 2021-12-09

KUL będzie kształcić przyszłych lekarzy

Jesienią 2023 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II rozpocznie kształcenie przyszłych lekarzy. W rocznicę powstania uczelni, 8 grudnia, powołano Konwent na rzecz utworzenia i rozwoju kierunku lekarskiego.

Deklaracja przystąpienia do Konwentu została podpisana przez przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciecha Załuskę, a także dyrektorów szpitali. Celem Konwentu jest wspieranie rozwoju medycyny na KUL. Podpisano również list intencyjny w sprawie utworzenia i rozwoju kierunku lekarskiego. Sygnatariusze wyrazili wolę wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, m.in. poprzez działania na rzecz stworzenia odpowiedniej bazy klinicznej czy organizacji praktyk studenckich. Wsparcie, także finansowe, dla powstania nowego kierunku wyraził wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Zapewnił, że zwiększanie liczby miejsc na kierunkach medycznych to od kilku lat ważny krok do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.

Utworzenie medycyny to dopełnienie historii uniwersytetu – podkreślił ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL (na fot.).

Nieprzypadkowo list intencyjny został podpisany 8 grudnia, w kolejną rocznicę inauguracji działalności uczelni. Jest to urzeczywistnienie, po ponad 100 latach, zamierzeń jej założyciela – ks. Idziego Radziszewskiego, który chciał, by uniwersytet katolicki prowadził kształcenie w jak najszerszym zakresie. Jak podkreślił Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik powołanie jesienią 1918 roku uniwersytetu katolickiego było odważną decyzją, która w perspektywie przyniosła piękne owoce.

Idea ks. Radziszewskiego została podjęta kilkanaście lat po jego śmierci, ale zaawansowane przygotowania do powstania medycyny przerwała II wojna światowa. Rektor KUL podkreślił, że prace nad utworzeniem kierunków medycznych rozpoczęto ponownie przed kilku laty, w pierwszym etapie uruchomiono kształcenie na pielęgniarstwie i położnictwie.

Na klasyczny uniwersytet składały się cztery dziedziny nauki: teologia, filozofia, prawo i właśnie medycyna – przypomina ks. prof. Mirosław Kalinowski i dodaje: – Medycyna w naturalny sposób wpisuje się w idee uniwersytetu katolickiego. Kościół swoją troską obejmuje całego człowieka, a nie tylko sferę jego ducha, m.in. poprzez szeroką działalność charytatywną czy też prowadzenie jednostek medycznych.

Właśnie takie całościowe spojrzenie na człowieka, jako jedność duchowo-cielesną, leży u podstaw powołania studiów medycznych na KUL.

Chcemy, by przyszli absolwenci naszej medycyny potrafili patrzeć na człowieka holistycznie, uwzględniając zarówno jego naturę cielesną, jak i duchową, a także godność osoby ludzkiej – tłumaczy rzecznik prasowy KUL dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL.

Uruchomienie kierunku lekarskiego to także odpowiedź na potrzeby społeczne. Według szacunków Naczelnej Izby Lekarskiej w Polsce brakuje kilkudziesięciu tysięcy lekarzy. Ich kształcenie na KUL ma odbywać się pod kątem personalizacji działań medycznych, czyli stosowania nowoczesnej diagnostyki i terapii dla konkretnego pacjenta. W prowadzeniu studiów z uczelnią współpracować będzie kilka podmiotów leczniczych: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie, Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Puławach, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie, Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie oraz Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.

Kierunek lekarski będzie prowadzony w kampusie na Poczekajce. Kształcenie ma rozpocząć się jesienią 2023 roku. Początkowo medycynę na KUL będzie mogło studiować 60 osób, ale z każdym rokiem ich liczba ma się zwiększać. W planach jest także uruchomienie medycyny w języku angielskim.

Leszek Wojtowicz, źródło: KUL

Dyskusja (0 komentarzy)