Aktualności
Szkoły wyższe
20 Września
Źródło: archiwum
Opublikowano: 2022-09-20

KUL planuje otworzyć szpital kliniczny w Lublinie

O wsparcie w uzyskaniu lokalizacji na szpital kliniczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zwrócił się do marszałka województwa rektor uczelni ks. prof. Mirosław Kalinowski. Ma to bezpośredni związek z planowanym od października 2023 roku uruchomieniem kierunku lekarskiego, a także prowadzonymi już studiami pielęgniarskimi i położniczymi.

W odpowiedzi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski przedstawił wytypowane dwie lokalizacje: przy ul. Herberta 21 oraz przy ul. Lubartowskiej 81–83. Obie są obecnie wykorzystywane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Trwa szacowanie wartości obu nieruchomości i będącego na wyposażeniu mienia oraz sprzętu. Niebawem mają zostać przedstawione szczegółowe informacje.

Rektor KUL podkreśla, że uruchamiając kierunek lekarski, uczelnia odpowiada na potrzeby społeczne związane z kształceniem lekarzy, a tym samym zwiększeniem dostępności do świadczeń medycznych.

Kształcimy już pielęgniarki i położne, a od przyszłego roku również lekarzy. Uruchomienie szpitala klinicznego to także wyjście w kierunku oczekiwań społeczności Lublina i całego województwa lubelskiego, w służbie pacjentom i chorym, a wynika to z misji naszego uniwersytetu wypływającej z nauczania społecznego Kościoła katolickiego. Chcemy zapewnić dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz nowoczesnego sprzętu medycznego, odpowiednich warunków hospitalizacji, pamiętając, że w centrum naszych działań jest człowiek – zaznaczył ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Dodał, że w sprawie kierunku lekarskiego i szpitala klinicznego KUL nawiązał współpracę m.in. z Medical College of Wisconsin w USA, Polikliniką Gemelli i z Uniwersytetem „La Sapienza” w Rzymie, Holy Spirit University of Kaslik w Libanie i tamtejszą School of Medicine and Medical Sciences, Uniwersytetem Nawarry w hiszpańskiej Pampelunie oraz z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Kierunek lekarski będzie prowadzony przez KUL w kampusie na lubelskim Konstantynowie, gdzie funkcjonują nowoczesne laboratoria kierunku biotechnologia i specjalistyczna infrastruktura badawcza. Kształcenie ma rozpocząć się jesienią 2023 roku. Początkowo medycynę na KUL będzie mogło studiować 60 osób, ale z każdym rokiem ich liczba ma się zwiększać. W planach jest także uruchomienie tego kierunku w języku angielskim.

MK, źródło: KUL

Dyskusja (0 komentarzy)