Aktualności
Szkoły wyższe
28 Czerwca
Źródło: www.kul.pl
Opublikowano: 2023-06-28

KUL uruchomił Centrum Studiów Mediewistycznych

Centrum Studiów Mediewistycznych, którego jednym z głównych celów jest realizacja szeroko zakrojonych badań edytorskich i inwentaryzacyjnych dotyczących dziejów Polski średniowiecznej, rozpoczęło swoją działalność na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Inauguracja działalności nowego ośrodka naukowo-badawczego odbyła się 27 czerwca w Auli Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych. Jego uruchomienie jest konsekwencją szerokiej współpracy lubelskich historyków z badaczami z Polski i z zagranicy.

Centrum Studiów Mediewistycznych, którego pracami pokieruje dr hab. Paweł Kras, prof. KUL, ma za zadanie m.in. podjąć i realizować szeroko zakrojone badania edytorskie i inwentaryzacyjne dotyczące dziejów Polski średniowiecznej, wykorzystywać nowoczesne cyfrowe metody badawcze (digital humanities) w polskiej mediewistyce, a także umiędzynarodowić polskie badania nad średniowieczem.

To jest szczególny moment dla nas wszystkich. Badamy historię, odległą historię, ale mamy też możliwość tworzenia historii i czuje się, że to jest ten moment, kiedy tworzymy historię – powiedział prof. Paweł Kras. – Mamy świetne zespoły, świetnych liderów, mamy znakomitą młodą kadrę, młodych pracowników, bardzo obiecujących, którzy zechcieli związać swoje losy z tym Centrum, a to dopiero początek – dodał.

Działania, które podejmie Centrum – na co zwrócono uwagę podczas inauguracji – to „krytyczne opracowanie i nowoczesne udostępnienie niepublikowanych dotąd materiałów źródłowych o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej historii i kultury, obejmujących obszerne, liczące setki, a niekiedy tysiące jednostek, zbiory dokumentów i rękopisów”. Inne działania CSM to opracowanie i udostępnienie zbioru polskich pieczęci średniowiecznych, a także utworzenie bibliografii polskiej mediewistyki.

W efekcie tych prac zarówno polscy, jak i zagraniczni badacze i studenci otrzymają nowoczesne narzędzia badawcze do badań nad historią średniowiecznej Polski – przekonują inicjatorzy Centrum.

Do realizacji tych zadań powstał ogólnokrajowy, liczący kilkadziesiąt osób zespół badaczy specjalizujących się w źródłoznawstwie i edytorstwie źródeł historycznych. Reprezentują różne ośrodki uniwersyteckie i instytuty Polskiej Akademii Nauk. Centrum podejmuje także współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi, dzięki czemu ma szansę stać się platformą wymiany doświadczeń i szkolenia młodszych naukowców, inwestując w ten sposób w przyszłość polskiej mediewistyki.

Podczas inauguracji wykłady wygłosili: prof. dr. hab. Tomasz Jurek (Instytut Historii PAN) oraz prof. dr. hab. Marek Walczak (UJ). Wystąpienia okolicznościowe (online) wygłosili też prof. František Šmahel z Czech oraz prof. Gábor Klaniczay z Węgier.

źródło: KUL

Dyskusja (0 komentarzy)