Aktualności
Szkoły wyższe
10 Marca
Źródło: www.tu.kielce.pl
Opublikowano: 2021-03-10

Kuźnia metrologów w Kielcach

Pierwszy w historii Kielc kierunek realizowany wspólnie przez dwie uczelnie zostanie uruchomiony w wyniku porozumienia Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z Głównym Urzędem Miar. Kształcenie na metrologii rozpocznie się w październiku 2022 roku.

Umowę o współpracy podpisali w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach prezes Głównego Urzędu Miar – prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej – prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba oraz rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – prof. dr hab. Stanisław Głuszka. Odbyło się to przy okazji rozpoczęcia budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, który powstaje w Kielcach. Przedmiotem podpisanego dokumentu jest określenie zakresu partnerstwa na polu badawczym, naukowym i dydaktycznym oraz wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy w obszarze metrologii naukowej i przemysłowej.

Rozwój metrologii daje impuls do rozwoju przemysłu, ale także nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu, a nawet nauk humanistycznych – mówi prof. Stanisław Głuszek, rektor UJK, którego zdaniem powstanie GUM jest szansą dla całego regionu, a rola obydwu uczelni sprowadza się do odpowiedniego przygotowania kadry na potrzeby tej instytucji.

Umowa zakłada podjęcie działań w obszarze promocji i informacji, przygotowanie koncepcji wspólnych projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych oraz zaangażowanie GUM w program kształcenia, zintensyfikowanie oferty studenckich staży oraz wsparcie przy realizacji prac dyplomowych i naukowych. Ponadto najzdolniejsi absolwenci obu uczelni mogą liczyć na zatrudnienie w GUM. Wymiernym efektem porozumienia będzie nowy kierunek studiów – metrologia – prowadzony wspólnie przez UJK i PŚk. Ma mieć elitarny charakter – kształcić się na nim będzie 15–30 osób w jednym roczniku. Studentów uczyć będą wykładowcy głównie z Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Prawdopodobną datą uruchomienia kierunku jest październik 2022 roku.

Mówimy o kształceniu na potrzeby kampusu powstającego w Kielcach, ale absolwenci kieleckich uczelni znajdą pracę na terenie całego kraju – podkreśla prof. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar.

W Głównym Urzędzie Miar zatrudnionych jest obecnie około 1,5 tys. osób, w tym większość (1,3 tys.) w oddziałach terenowych.

Kielecki Kampus Głównego Urzędu Miar powstaje u zbiegu ulicy Wrzosowej i alei Popiełuszki, na zboczach góry Telegraf. W styczniu ruszyły roboty budowlane. Koszt budowy wynosi 220 mln zł. Kampus złożony z sześciu laboratoriów ma zostać oddany do użytku w 2024 roku.

MK, źródło: GUM, UJK, PŚk

 

Dyskusja (0 komentarzy)