Aktualności
Szkoły wyższe
14 Września
Opublikowano: 2017-09-14

Kuźnie kompetencji studentów Uniwersytetu w Białymstoku

Wezmą udział w wysokiej klasy certyfikowanych szkoleniach i warsztatach, będą też realizować prace projektowe pod okiem pracodawców. Wszystko bezpłatnie. To najważniejsze korzyści z udziału w projekcie „Kuźnie Kompetencji studentów Uniwersytetu w Białymstoku”. Rekrutacja na tegoroczne zajęcia już trwa. Projekt potrwa 3 lata. Rocznie może w nim uczestniczyć ok. 400 żaków z siedmiu wydziałów uczelni.

Udział w projekcie mogą wziąć udział studenci ostatniego roku studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich. Zakres projektowych zajęć wykracza poza plany studiów, ale będzie z nimi ściśle związany. Np. studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania będą mogli wziąć udział w szkoleniu i egzaminie PMI – to pozwoli im zdobyć rozpoznawalny na całym świecie certyfikat potwierdzający profesjonalizm w zarządzaniu projektami. Z kolei studenci biologii i chemii będą mogli uczestniczyć m.in. w szkoleniu dotyczącym metrologii, czyli sposobów dokonywania pomiarów i nadzorowania wyposażenia pomiarowego w laboratoriach, a żacy z  matematyki i informatyki – w szkoleniu dotyczącym systemu Oracle Database. Filolodzy mogą liczyć na certyfikowane szkolenia w zakresie tłumaczeń konsekutywnych, a studenci pedagogiki poznają m.in. Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wykorzystywaną do wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju.

Uczestnicy projektu będą też mogli wziąć udział w warsztatach z kompetencji miękkich, takich jak efektywna komunikacja z elementami negocjacji, radzenie sobie ze stresem, praca w zespole czy zarządzanie innowacjami. Ciekawą i ważną formą zdobywania doświadczeń zawodowych będą prace projektowe w firmach. Będą one realizowane w 7-osobowych zespołach składających się z 5 studentów UwB, przedstawiciela pracodawcy i opiekuna z ramienia UwB. Zadania będą związane z kierunkowymi efektami kształcenia, ale też będą odpowiadać na realne, bieżące potrzeby pracodawców.

– Zależy nam na tym, by studenci mogli zdobyć jak najwięcej praktycznych umiejętności, poznać oczekiwania i potrzeby pracodawców. Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy wysokiej klasy specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem zawodowym oraz praktyków zatrudnionych aktualnie u potencjalnych pracodawców. Mam nadzieję, że dla przedstawicieli firm i studentów takie spotkanie będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktu i bliższego poznania się, co może zaowocować trwalszą współpracą – wyjaśnia dr Karina Sachpazidu-Wójcicka z Uniwersytetu w Białymstoku, koordynatorka projektu.

Na realizację projektu uczelnia dostała w sumie ponad 6 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do konkursu NCBR wpłynęło 430 wniosków z uczelni z całego kraju. Dofinansowanie uzyskało 137 projektów.

Informacje  o wynikach konkursu pod adresem:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4646,informacja-o-wynikach-oceny-formalno-merytorycznej-w-konkursie-nr-2prkpower3-12016.html.

Informacja o projekcie:

http://www.uwb.edu.pl/kuznie-kompetencji.

Katarzyna Dziedzik

Dyskusja (0 komentarzy)