Aktualności
Szkoły wyższe
22 Listopada
Źródło: www.pwr.edu.pl
Opublikowano: 2023-11-22

Laboratorium elektromobilności otwarto na Politechnice Wrocławskiej

Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej powstało nowe laboratorium elektromobilności. Jego uruchomienie kosztowało ponad 600 tys. zł.

Środki wyłożyła firma LG Energy Solution Wrocław. Dzięki jej wsparciu w nowym laboratorium znalazły się m.in. stanowiska sterowania różnymi rodzajami napędów elektrycznych ze wszystkimi nowoczesnymi silnikami stosowanymi w elektromobilności. Studenci będą mogli dodatkowo wykorzystywać najnowocześniejsze rozwiązania dla kadry naukowej do szybkiego prototypowania układów sterowania.

W naszym laboratorium możemy wyznaczyć poszczególne etapy przetwarzania energii. Unikatowym rozwiązaniem są stanowiska wyposażone w układy szybkiego prototypowania, dzięki którym studenci mogą projektować własne struktury sterowania silnikami prądu przemiennego i stałego w różnych konfiguracjach. To rzecz na polskich uczelniach dotychczas niespotykana – podkreśla dr inż. Maciej Skowron z Wydziału Elektrycznego, kierownik pracowni. – Na pozostałych stanowiskach możemy z kolei analizować wpływ współpracy akumulatorów z układami napędowymi i sposób ich wzajemnego oddziaływania – dodaje.

Dzięki współpracy i kooperacji z firmą Ecobike przygotowano również stanowiska z rowerami elektrycznymi umożliwiającymi analizę pracy układu elektromechanicznego.

Laboratorium stanowi infrastrukturalne zaplecze dla kierunku elektromobilność, który wrocławska uczelnia utworzyła przed dwoma laty. Jest on adresowany do osób, które pasjonują się najnowocześniejszymi technologiami wykorzystywanymi w pojazdach elektrycznych i hybrydowych, w szczególności układami elektronicznymi i energoelektronicznymi, napędami, systemami magazynowania i przetwarzania energii stosowanymi w tego typu pojazdach oraz całą infrastrukturą zasilania i przetwarzania energii elektrycznej. LG Energy Solution Wrocław objęła patronatem ten kierunek i podpisała z PWr umowę w zakresie wspólnego prowadzenia projektów badawczych, organizowanie praktyk i staży naukowych dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni, a także kształtowanie programów nauczania.

Otwarcie tej pracowni jest pierwszym etapem naszych planów związanych z rozbudową infrastruktury laboratoryjnej. Chcemy się rozwijać w kierunku elektromobilności autonomicznej, dlatego już teraz zapraszamy do współpracy wszystkie firmy związane z tą branżą – zapowiada prof. Waldemar Rebizant, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)