Aktualności
Szkoły wyższe
06 Października
Źródło: media.sggw.pl
Opublikowano: 2017-10-06

Laboratorium metabolomiki w SGGW

W Katedrze Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstało pierwsze w Polsce Laboratorium Metabolomiki Weterynaryjnej. Naukowcy uzyskali możliwość wykonywania zaawansowanych badań z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii spektometrii masowej. Inwestycja o wartości niemal 5 mln zł została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Przeprowadzane w wiodących światowych ośrodkach naukowych badania z zakresu metabolomiki mają przełożenie na diagnostykę medyczną, przede wszystkim chorób nowotworowych, dietozależnych i zwyrodnieniowych, znajdują także zastosowanie w genomice funkcjonalnej, nutrigenomice i badaniach związanych z bezpieczeństwem żywności. Dzięki badaniom składników matabolomu jesteśmy w stanie odkryć, jaki wpływ na organizm mają konkretne czynniki genetyczne i środowiskowe, w zupełnie nieinwazyjny sposób z próbki moczu lub krwi diagnozować różnego rodzaju stany patologiczne, a nawet monitorować przebieg choroby i badać skuteczność farmakoterapii oraz postępowania dietetycznego. Analiza składników metabolicznych jest przydatna także w przypadku wykrywania toksyczności lub biodostępności związków biologicznie czynnych zawartych w produktach spożywczych – powiedział dr inż. Jacek Wilczak, kierownik Zakładu Dietetyki, Katedry Nauk Fizjologicznych WMW SGGW.

Metabolomika stwarza olbrzymie możliwości w wielu obszarach nauki. Potrzeba jednak jeszcze wielu badań, by stosowanie jej w praktyce wzrosło. – Trzeba mieć świadomość, że metabolitów jest kilkaset tysięcy. Dla porównania genów jest 25-30 tys. Przed naukowcami na całym świecie stoi więc wielkie wyzwanie, aby odkryć znaczenie poszczególnych metabolitów i relacji między nimi, a zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce. Dzięki utworzonemu laboratorium będziemy mogli w SGGW prowadzić badania w tym zakresie na światowym poziomie – powiedział prof. dr. hab. Tomasz Motyl, Kierownik Katedry Nauk Fizjologicznych WMW SGGW.

Prace prowadzone w SGGW będą w znacznym stopniu dotyczyły medycyny weterynaryjnej, ale nie tylko. – Będziemy prowadzić między innymi badania próbek krwi zwierząt w celu zbadania ich profilu metabolicznego pod kątem oddziaływania na organizm czynników takich jak różnego rodzaju stany chorobowe czy zmiany diety. Liczymy na to, że uda nam się odkryć markery ściśle związane z konkretną zmianą w organizmie badanego zwierzęcia. Wyniki naszych badań będą miały także zastosowanie praktyczne – będą mogły być wykorzystywane w diagnostyce weterynaryjnej. Chcemy także pracować nad mapowaniem markerów umożliwiających np. dobranie takiego programu żywieniowego zwierząt, który zapobiegałby u nich niewydolności nerek czy wątroby. Z dotychczasowych badań z zakresu metabolomiki wynika, że badania prowadzone na zwierzętach laboratoryjnych mają przełożenie na naszą wiedzę o metabolomie człowieka – mówił dr Piotr Tarnowski, adiunkt w Katedrze Nauk Fizjologicznych WMW SGGW.

Źródło: media.sggw.pl

Dyskusja (0 komentarzy)