Aktualności
Szkoły wyższe
14 Maja
Źródło: www.agh.edu.pl
Opublikowano: 2018-05-14

Lampa z AGH

Czworo studentów z Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zainicjowało Projekt Tadżykistan, którego założeniem jest dzielenie się z tadżyckimi rówieśnikami wiedzą na temat odnawialnych źródeł energii. Inspirację dla twórców rzeczonej koncepcji stanowiła sytuacja panująca w Tadżykistanie, gdzie ok. 70% mieszkańców stale boryka się z przerwami w dostępie do energii elektrycznej.

Pierwszą fazą projektu było uruchomienie przez studentów AGH rocznego kursu online, w czasie, którego dwudziestu najzdolniejszych studentów z Tajik Technical University w Duszanbe zapoznało się zarówno z zasadami działania fotowoltaniki, jak również poznało mechanizm tworzenia ulicznej lampy zasilanej energią słoneczną. W kolejnym etapie krakowscy studenci odwiedzili stolicę Tadżykistanu, gdzie uprzystępnili wiedzę na temat możliwości wykorzystania ogniw paliwowych, a następnie wspólnie z tadżyckimi studentami zbudowali lampę solarną. Nowoutworzone urządzenie, do którego dołączony został system pomiarowy, stanowić ma namacalny przykład działania fotowoltaniki. Lampa wykorzystana ma być także jako model w czasie zajęć prowadzonych w laboratorium.

Projekt Tadżykistan kontynuować mają wyedukowani studenci z Tajik Technical University, których rolą będzie upowszechnianie nabytej wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych. Za pomocą zestawów Lego Lab najmłodsi adepci nauczą się podstaw inżynierii oraz poznają specyfikę obszaru energii odnawialnej.

az

(źródło: agh.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)