Aktualności
Szkoły wyższe
10 Lipca
Opublikowano: 2017-07-10

Lato Polonijne 2017 na UMCS

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w dniach 10-30 lipca 2017 r. organizuje 27. edycję Lata Polonijnego. Lato Polonijne to różnorodne kursy języka oraz kultury polskiej dla Polonii i obcokrajowców, które tradycyjnie odbywają się w Centrum każdego roku w lipcu. W tegorocznej edycji weźmie udział 130 uczestników, którzy w ramach organizowanych zajęć i wycieczek oprócz doskonalenia języka polskiego, zapoznają się także z naszą historią i kulturą.

Uczestnicy Lata, przybywający do Lublina, będą uczestniczyć także w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej 2017, kursie współfinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym udział weźmie 65 osób z 17 krajów. Gościć będziemy obywateli: Belgii, Bułgarii, Białorusi, Chorwacji, Hiszpanii, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Nowej Zelandii, Rosji, Serbii, Słowacji, Szwecji, Turcji i Ukrainy. Z kolei dla 45 nauczycieli języka polskiego, pracujących w szkołach polonijnych na Wschodzie, organizowane są warsztaty kwalifikacyjne (język polski, historia i kultura Polski). Doskonalić swoje umiejętności będą nauczyciele z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Rosji i Uzbekistanu (projekt jest współfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej), a w dniach 19-26.07 2017 r. dwudziestu nauczycieli pracujących w zagranicznych placówkach edukacyjnych i ośrodkach polonijnych będzie uczestniczyć w projekcie Staż przedmiotowo-metodyczny dla nauczycieli szkół polonijnych i szkół języka i kultury polskiej (język polski, kultura polska, wiedza o Polsce, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego). Przyjadą do nas osoby z Białorusi, Gruzji, Ukrainy i USA.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)