Aktualności
Szkoły wyższe
01 Lutego
Opublikowano: 2017-02-01

Leczniczy ogród

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na przełomie lutego i marca br. uruchomi pierwsze w Polsce interdyscyplinarne studia o nazwie Hortiterapia, czyli Terapia Ogrodnicza.

Prowadzony wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego kierunek wykształcić ma profesjonalnych terapeutów, którzy w przyszłości zorganizują zajęcia przeznaczone zarówno dla osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, jak również dla ludzi wykluczonych społecznie, dzięki czemu poprawią oni swój dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Studia potrwają 2 semestry i obejmą 250 godzin dydaktycznych oraz 20 godzin praktyki, a niezbędnym warunkiem wymaganym od aplikujących kandydatów jest ukończenie przez nich studiów I stopnia. Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pracowników krakowskiej AWF oraz doświadczonych oligofrenopedagogów i specjalistów – terapeutów ogrodniczych z Wielkiej Brytanii. Program kształcenia łączyć ma nauki o człowieku oraz nauki rolnicze, co pozwoli na kompleksowe przygotowanie studentów do tworzenia tak skonstruowanych programów terapeutycznych, by po konsultacjach z innymi specjalistami pracującymi w zespole leczniczym stały się one optymalnie dopasowane do potrzeb, stanu zdrowia, a także zainteresowań pacjentów.

Absolwenci Hortitereapii zdobyć mają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy m.in. w instytucjach ochrony zdrowia, warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach czy domach pomocy społecznej. Hortiterapia, będąca obecnie standardem w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii czy krajach skandynawskich, jest formą terapii zajęciowej, wykorzystującej jako narzędzie terapeutyczne rośliny, prace ogrodnicze oraz ogród. Umożliwia ona leczenie konkretnych dysfunkcji zarówno fizycznych, jak i psychicznych, może być także stosowana w rehabilitacji zawodowej oraz resocjalizacji.

az

(źródło: ur.krakow.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)