Aktualności
Szkoły wyższe
12 Września
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-09-12

Lekarze-dentyści podsumowali egzaminy

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi przedstawiło wyniki z sesji jesiennej Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2019. Przystąpiło do niego 1366 osób, uzyskując średnio 119,7 pkt. Czterystu czterdziestu zdających osiągnęło wynik poniżej 56%, co oznacza, że będą musieli ponownie przystąpić do sprawdzianu swojej wiedzy, jeśli nadal marzą o zawodzie.

Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 199, ponieważ jedno z zadań zostało unieważnionych przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia. W porównaniu z poprzednim rokiem, gdy we wszystkich trzech kategoriach triumfował Warszawski Uniwersytet Medyczny, nastąpiła zmiana lidera w gronie lekarzy-dentystów, którzy przystąpili do egzaminu po raz pierwszy. Takich osób było 811, z czego 629 (77,5%) z pozytywnym skutkiem. Na czoło wysforowali się absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (średnia 131,50 pkt.), którzy przed rokiem zajęli dopiero 6. miejsce. Tuż za nimi uplasowali się absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (131,02 pkt.) i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (131 pkt.). Z kolei dotychczasowy lider – Warszawski Uniwersytet Medyczny – dopiero na 4. miejscu (130,56 pkt.). Na końcu stawki Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (121,42 pkt.). Jeszcze gorszy wynik uzyskali absolwenci studiów anglojęzycznych (86,07 pkt.). W tej grupie o sukcesie może mówić jedynie 2 na 15 zdających. Nieco lepiej poszło absolwentom uczelni zagranicznych – spośród 64 zdało 11, a ich średni wynik to 92,55 pkt.

W najliczniejszej grupie – osób, które studia ukończyły w ciągu ostatnich 2 lat – do LDEK przystąpiło 1068 pretendentów. Zdało 834 (ponad 78%). Podobnie jak przed rokiem triumfuje Warszawski Uniwersytet Medyczny (średnia 132,75 pkt.). Na drugie miejsce (z trzeciego) awansował Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (130,80 pkt.), a z piątego na trzecie wskoczył Gdański Uniwersytet Medyczny (130,15 pkt.). Najsłabszy wynik ponownie uzyskali absolwenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (118,68 pkt.). Tradycyjnie już powodów do dumy nie mają też absolwenci uczelni zagranicznych (uzyskali średnio 95,06 pkt., a zdało 8 z 35 osób) i studiów anglojęzycznych (średnia 88,11 pkt., zaliczyło 2 z 18 osób).

Wreszcie wśród lekarzy-dentystów, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu (zdało 92 z 298, co daje wynik 31%), najlepiej spisali się absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy jako jedyni zachowali miejsce na podium (122,83 pkt.). Za nimi: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (118,94 pkt.) i Gdański Uniwersytet Medyczny (118,00 pkt.). Warto zauważyć, że gdańska uczelnia – jako jedyna – pojawiła się na podium we wszystkich trzech kategoriach. Z drugiego na siódme miejsce spadek zaliczyło Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (110,69 pkt.), a z trzeciego na ósme – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (106,83 pkt.). Za nimi już tylko Uniwersytet Medyczny w Łodzi (103,36 pkt.) i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (88,27 pkt.). Spośród absolwentów uczelni zagranicznych zdało 12 ze 129 osób (89,20 pkt.), a z kierunków w języku angielskim tylko… jedna na siedem (90,57 pkt.).

MK
Dyskusja (0 komentarzy)