Aktualności
Szkoły wyższe
14 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-14

Logo HR dla Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska otrzymała prestiżowe wyróżnienie HR Excellence in Research. To 91 polska instytucja, która otrzymała taki certyfikat.

Wyróżnienie jest przyznawane przez Komisję Europejską w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R, nakierowanej na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych. Do grona 582 podmiotów, które otrzymały logo HR, dołączyła właśnie Politechnika Warszawska. Za koordynację prac nad wnioskiem odpowiadał prof. Mariusz Malinowski, prorektor ds. nauki wraz z Zespołem ds. Nauki.

HR Excellence in Research przynosi wyróżnionym instytucjom konkretne korzyści: oznacza prestiż, podnosi poziom atrakcyjności zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych, premiuje w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej, np. Horyzont 2020.

O przyznanie HR Excellence in Research mogą ubiegać się instytucje, które wdrażają Strategię HRS4R, przestrzegają zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Europejska Karta Naukowca to dokument opisujący prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy, instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.
Karta dotyczy wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach ich kariery i obejmuje wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze publicznym i prywatnym, niezależnie od formy zatrudnienia, statusu prawnego ich pracodawcy, organizacji lub instytucji, w której praca jest wykonywana. Karta jest gwarancją tego, aby charakter relacji pomiędzy naukowcami a pracodawcami sprzyjał badaniom naukowym poprzez przekazywanie, dzielenie się oraz rozpowszechnianie wiedzy i rozwoju technologicznego, a także wspierał rozwój kariery naukowej.

Z kolei Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji, które przestrzegane przez pracodawców, zagwarantują równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. Obejmuje on ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy przy zatrudnianiu lub rekrutacji naukowców. Te zasady i wymagania, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości, jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów do pracy naukowej.

źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)