Aktualności
Szkoły wyższe
12 Września
Opublikowano: 2019-09-12

Logo HR Excellence In Research dla UTP w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy decyzją Komisji Europejskiej dołączył do grona instytucji wyróżnionych logo HR Excellence In Research. To 84 polska instytucja, która otrzymała to wyróżnienie.

Logo HR to jedno z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, mającej na celu zwiększenie atrakcyjności warunków pracy dla naukowców w Unii Europejskiej. Wyróżnienie przyznawane jest instytucjom naukowym i badawczym, które w oparciu o zasady wynikające z Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju oraz posiadają przejrzyste zasady rekrutacji pracowników naukowych. Aby je uzyskać, uczelnia musiała spełnić ściśle określone warunki oraz przejść drobiazgową procedurę. Specjalnie powołany w tym celu zespół dokonał szczegółowej analizy wewnętrznych przepisów i zasad postępowań pod kątem ich zgodności z europejskimi standardami. Następnie na podstawie przeprowadzonej wśród pracowników naukowych ankiety, opracowano strategię i plan działania, które podlegały ocenie niezależnych ekspertów KE.

Odznaka HR przynosi wyróżnionym nią jednostkom wiele korzyści, m.in. zwiększa atrakcyjność zatrudnienia, wzmacnia wizerunek uczelni jako miejsca stwarzającego dobre warunki dla rozwoju badań i nauki, potwierdza przestrzeganie norm etycznych w relacjach zawodowych i w prowadzeniu badań naukowych, promuje instytucję wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako tę, która zapewnia naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju, ułatwia uzyskiwanie grantów europejskich (Horyzont 2020).

Instytucje, które posiadają logo HR Excellence In Research, podlegają systematycznej ewaluacji w zakresie utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską oraz zobowiązane są do stałego doskonalenia swojej polityki kadrowej. W sumie logo przyznano dotąd blisko pół tysiącu placówkom na całym świecie. UTP jest 84 polską instytucją w tym gronie. W tym roku logo otrzymały także: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Michał Grzybowski, źródło: UTP

 

Dyskusja (0 komentarzy)