Aktualności
Szkoły wyższe
15 Czerwca
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2022-06-15

Lubelscy studenci ze start-upowym wsparciem

Konkurs start-upowy dla studentów będzie jednym z elementów porozumienia o współpracy między lubelskimi uczelniami, Gminą Lublin i Fundacją WeDo. Ma ona na celu promocję potencjału gospodarczego i akademickiego miasta, budowanie jednego z wiodących ekosystemów start-upowych w kraju oraz propagowanie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności.

Umowę podpisano 15 czerwca w Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS. Data nie jest przypadkowa. To właśnie w środę odbył się tam finał krajowego etapu Międzynarodowego Konkursu Creative Business Cup, który jest elementem wdrażania przez Miasto Strategii Lublin 2030. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych start-upów sektora kreatywnego.

Od lat wspieramy rozwój sektora przemysłów kreatywnych, doceniając jego znaczącą rolę w gospodarce i w budowaniu lokalnej kultury przedsiębiorczości. W tym procesie niezbędna jest efektywna współpraca pomiędzy miastem, uczelniami, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Dziś przypieczętowaliśmy wspólne starania o rozwój ekosystemu kreatywnego i start-upowego w naszym mieście. Jednym z pierwszych działań, jakie zamierzamy podjąć w ramach nawiązanej współpracy, jest organizacja konkursu dla studentów, poprzez który wyłonimy najbardziej perspektywiczne projekty biznesowe – zapowiedział Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Konkurs Lublin-up wyłoni najlepsze projekty o największym potencjale biznesowym. Będzie adresowany do studentów publicznych uczelni w Lublinie. W jego trakcie zespoły projektowe będą pracować z mentorami i ekspertami, którzy są praktykami biznesu, z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu czy instytucji i organizacji wspierających start-upy.

Oczekiwanym efektem porozumienia będzie propagowanie postaw przedsiębiorczych, wspieranie tworzących się nowych start-upów w pozyskiwaniu środków na ich działalność oraz ułatwianie nawiązywania relacji między studentami – po to, aby mogli sprawniej skorzystać ze wsparcia jednostek organizacyjnych w poszczególnych uczelniach oraz innych instytucji wspierających nowo powstające firmy. Sieciujemy nasze działania również z Miastem Lublin, które od wielu lat pełni rolę integratora. Liczymy na to, że poprzez aktywność w ramach Przedsiębiorczego Lublina i Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 uda się nam połączyć te wszystkie inicjatywy oraz zaprezentować w szerszym otoczeniu międzynarodowym kreatywnych i przedsiębiorczych studentów lubelskiego ośrodka akademickiego. Docelowo chcielibyśmy, aby start-upy lubelskich studentów rozwijały się w Lublinie i na Lubelszczyźnie, a tym samym przyczyniały się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta i regionu – podkreślił dr hab. Zbigniew Pastuszak, prorektor UMCS ds. rozwoju i współpracy z gospodarką.

Droga twórcy start-upu do ugruntowanego przedsiębiorstwa w sektorze kreatywnym jest znacznie bardziej wymagająca niż w pozostałych branżach. Wszyscy przedsiębiorcy mierzą się z wyzwaniami w rozwoju swojego biznesu, potrzebują finansowania, dostępu do rynku i możliwości badań lub rozwoju. W przypadku sektora kreatywnego te trudności są znacznie dotkliwsze, ponieważ większość tradycyjnych inwestorów postrzega ten obszar jako znacznie bardziej ryzykowny. Stąd też możliwości wprowadzenia i rozwinięcia innowacji, choć często unikalnej w swojej idei, są dla jej twórców mocno ograniczone.

Trzecią misją każdej z uczelni jest wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze. To integralna część działalności każdego uniwersytetu, za to również jesteśmy oceniani (…). Dlatego chcemy przekroczyć pewne granice i bariery związane z zamykaniem się uczelni wewnątrz swoich struktur i wyjść poza nie. Pragniemy, by nasze pomysły, start-upy były interdyscyplinarne, a jest to możliwe dzięki współpracy nie tylko z miastem, ale również z innymi uczelniami, o czym świadczy chociażby powstanie Związku Uczelni Lubelskich (…). Elementem, który scala naszą współpracę, jest właśnie przedsiębiorczość – zwrócił uwagę dr hab. Adam Waśko, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego ds. rozwoju uczelni.

Do Związku Uczelni Lubelskich nawiązał też dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prorektor Politechniki Lubelskiej ds. ogólnych i rozwoju, który zauważył, że realizując wspólnie różne projekty szkoły wyższe tworzą wartość dodaną dla miasta i dla młodzieży, która w Lublinie studiuje i uczy się, a często myśli, że swój biznes przeniesie np. do Warszawy, Gdańska czy Wrocławia.

W związku z tym kierujemy tę naszą dzisiejszą aktywność do młodych ludzi, po to, by im ułatwić wejście w świat biznesu oraz aby zakładali innowacyjne start-upy, z których później wyrosną spółki istotne dla rynku lubelskiego (…). Dziś dysponujemy technologiami i innowacyjnymi pomysłami na wysokim poziomie. Pragniemy, by ci młodzi ludzie zostali w Lublinie i swoją przyszłość z nim związali. Chcę zapewnić młodych biznesmenów i przedsiębiorców, że Lublin nie ma się czego wstydzić i jest to miejsce, gdzie można realizować dobry biznes – akcentował.

Z kolei prof. Jarosław Dudka, prorektor Uniwersytetu Medycznego ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, podkreślił kwestię konkurencyjności wobec innych regionów.

Przy takiej aktywności widzę szansę pozyskiwania biznesu z innych zupełnie regionów i współpracy akademickiej nie tylko z Lublinem – dodał.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)